Hayvancılık Haber

Hayvancılık Haber
 • BAKAN Fakıbaba:- ‘Besicilik alanında ithalat herkesi üzüyor. Devlet sadece düzenleme görevini yapar. ”
  BAKAN Fakıbaba:- ‘Besicilik alanında ithalat herke
 • Bakan Fakıbaba, gıda sanayini dinledi:Gıda ve içecek sanayinin gündemindeki konular ele alındı.
  Bakan Fakıbaba, gıda sanayini dinledi:Gıda ve içec
 • Gıda Güvenliği Konusundaki Tüm Yenilikler ve Birbirinden İlginç Konular 6. Gıda Güvenliği Kongresi’nde Ele Alınacak…
  Gıda Güvenliği Konusundaki Tüm Yenilikler ve Birbi
 • Bayer ‘Startup Day 2017’ ile Girişimcileri Bir Araya Getirdi
  Bayer ‘Startup Day 2017’ ile Girişimcileri Bir Ara
 • Lely, robotik süt sağımının 25. yılını kutluyor
  Lely, robotik süt sağımının 25. yılını kutluyor
 • LEZİTA EN SEVİLEN ÜRÜNLERİYLE EDT FUARI’NDA… EDT Fuarı 20 – 23 Eylül, CNR Expo Yeşilköy
  LEZİTA EN SEVİLEN ÜRÜNLERİYLE EDT FUARI’NDA… EDT
 • “ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ TÜRKİYE’DE BALIK TÜKETİMİ, AVRUPA’NIN SADECE ÜÇTE BİRİ KADAR”
  “ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ TÜRKİYE’DE BALIK TÜK
 • Phoenix Simulator Dongle Emulator Download
  Phoenix Simulator Dongle Emulator Download
 • Türk levreği, çipurası ve alabalığı Hong Kong’ta görücüye çıktı
  Türk levreği, çipurası ve alabalığı Hong Kong’ta g
 • PROF.DR.NEVZAT ARTIK:”YUMURTADA FİPRONİL KRİZİ ”
  PROF.DR.NEVZAT ARTIK:”YUMURTADA FİPRONİL KRİ
BİYOGÜVENLİK

0cffe79BİYOGÜVENLİK

 Dr.Ömer Zeyyad MISIRLIOĞLU

Uzman Veteriner Hekim

ÖZM Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, İzmir

           Yaşamın vazgeçilmezi olan biyogüvenlik (biosecurity); kendi sağlığımız ve çevre sağlığı güvenliği için ne kadar anlamlı ise hayvancılık işletmelerinin her bir kümesinin güvenliği, işletme kapsamındaki kümeslerin ortak güvenliği, çevrede bulunan işletmelerin güvenliği, o yöredeki tüm işetmelerin güvenliği, bölgedeki işletmelerin güvenliği ve ülkedeki işletmelerin topyekun güvenliği olarak çok yönlü görmemizin sayısız yararlarının olduğunu düşünüyorum.

Bir çok işletmede bu konu ne yazık ki sadece kümeslerde uygulanan dezenfeksiyon ile sınırlıymış gibi algılanmaktadır. Ancak, bu kavramın topyekun bir uygulamalar bileşeni olduğunu belirtmek isterim. Tabiî ki işletmelerin fiziksel yapısı konumu ve yetiştirme türlerine göre uygulanacak olan yöntemlerde bazı değişiklikler olabilir.

Burada Öncelikle farklı modellerde kanatlı yetiştiriciliğine kısaca göz atmakta yarar görüyorum;

Köy Tavukçuluğu; Ülkemizde kırsal yaşamda, köylerimizde vazgeçilmeyen bir yetiştirme tarzı olan köy tavukları ve bahçe tavukları evlerin bahçelerinde açıkta dolaşan, ne bulursa yiyen ve yumurtasından aile fertlerinin yararlandığı bir modeldir.

Ancak, hiçbir biyogüvenlik kontrolü yoktur. Var olan tavuk mevcuduna her an dışarıdan sağlık kontrolleri yapılmadan daha genç piliç yada horozlar katılabilmektedir.

Bu model tavuk yetiştiriciliğinin kesinlikle kontrol altına alınması, köylerde bu model tavuk yetiştiren ailelere konu ile ilgili resmi kurumlar tarafından eğitim verilmesi çok önemlidir. Bu yetiştirme modelinde bir an önce koruyucu aşılama uygulamalarının yapılması ve çevrelerinin kapatılarak üstlerinin de kuşların giremeyeceği şekilde örtüler ile kapatılması uygun olacaktır.

Ayrıca, burada köy tavuğu kavramı deyince;

köyde kuluçkalanan tavuklardan elde edilen yumurta ve civcivlerden oluşan bir popülâsyondan söz ediyorum.

Aksi takdirde endüstriyel işletmelerden çıkma olan tavukların köye ve/veya köy kümeslerine yerleştirilmesinden söz etmiyorum. Zira bu tavuklar zaten biyolojik üreme ömürlerini tamamlamış, yani yaşlanmış hayvanlar olduğu için üretim amaçlı kullanılmalarının bir anlamı da kalmamıştır.

Free Range Yetiştirme; Geçtiğimiz on yıl içerisinde gerek Avrupa ülkelerinde, gerekse ülkemizde çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkan bir yetiştirme türüdür.

Bu yetiştirme sisteminde isteyen kişi istediği bir arazide şartlarını uydurup yarı kapalı ya da tamamı açıkta olmak üzere gezen tavuk olarak da adlandırılan bazılarının da organik yetiştirme modasını kullanıp markalaştırdığı işletmelerdir. Maalesef bu gibi kontrolsüz yetiştirmeler endüstriyel tavukçuluk için sağlık yönünden tehdit unsuru oluşturmaktadır.

Pekala bu yetiştirme türü olmalı mı, olmamalı mı? Evet olabilir, ancak bunun bir kuralı ve yönetmeliği olmalıdır. Nasıl damızlık işletmeleri, kuluçkahaneler ya da yumurta tavukçuluğu için yönetmeliklerimiz varsa serbest yetiştirme sistemlerinin de bir yönetmeliği olmalıdır ve bir tane tavuk yetiştirenle on bin tane serbest tavuk yetiştiren her kişi ya da işletmeye ilgili merciden ruhsat alma zorunluluğu getirilmelidir. Her şeyden önce bu yerler uygun olmayan arazilere ve endüstriyel kanatlı işletmelerine yakın yerlere kurulmamalıdır. Bu işletmeler de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) İl ve İlçe Müdürlükleri’nin Hayvan Sağlığı Şubelerinde görevli Veteriner Hekimler tarafından denetlenmelidir diye düşünüyorum. Yönetmeliğe uymayan işletmelere de gerekli müeyyideler uygulanmalıdır.
Ticari Yumurtacı İşletmeler; Ülkemizde özellikle son yirmi yıl içerisinde gelişimi hızlı bir şekilde artan ve entegre yapıya dönüşen on binlerle ifade edilen kapasitelerden, milyonlarla ifade edilen kapasitelere ulaşan ticari yumurtacı işletmeleri kurulmuştur

Bu işletmelerin bir kısmı  yem fabrikası-üretim-tasnif tesisleri kurmuşken bazı şirketler bu yapıya ilave olarak kuluçkahane ve  pastörize yumurta işleme tesislerine kadar kurarak tam bir entegre üretim yapısına ulaşmışlardır ve binlerce insana istihdam olanağı sağlamışlardır. Bu işletmelerin tamamı faaliyetleri konusunda gerek Çevre Bakanlığı-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerekse Belediyelerin yoğun denetimi altındadırlar ve üretimlerini ilgili yönetmeliğe bağlı olarak yapmaktadırlar.

Ayrıca, bazı bölgelerde yumurta üretim işletmelerine ait kümeslerde çok fazla yoğunlaşma görülmektedir. Bu gibi bölgelerde tavukçulukta çok bilinen bir biyogüvenlik kuralı olan all in all out (hepsi içeri-hepsi dışarı) uygulanamaz hale gelmiştir. Kümeslerin yaş farklılıklarının yanında imarlaşırken yapılan hatalara bağlı olarak bir kümesin havasını dışa atan fanlar, diğer kümesin havasını içeri çeken petlere üfleyerek çok büyük bir tehlikeye ortam hazırlamaktadır.

Entegre Piliç ve Hindi Üretim İşletmeleri;  Son yirmi yıl içerisinde aynı şekilde yumurtacı işletmelerde olduğu gibi çok hızlı bir gelişim ve büyüme kaydeden bir yetiştirme sistemidir.

Bu sistemin işleyebilmesi için Kuluçkahane-Yem Fabrikası-Damızlık Tesisleri-Fason Üretici Kümesleri-Kesimhaneler olarak bir zincir şeklinde  kurulu olması gerekmektedir.

Kurulması ve işletilmesi tam anlamıyla çok ciddi planlama ve finans gücü gerektiren bu işletmelerin sayılarının yanında kapasiteleri de son yıllarda önemli artış göstermiştir. Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli husus; Entegre işletmelerin bazı bölgelerde çok fazla yoğunlaşma göstermesidir.Şöyle ki; aynı bölgedeki  entegre işletmelerin kendi disiplinini kendisi planlamakta ve uygulamaktadır. Bu durum da diğer işletmeler ile aralarında ortaya çıkan uygulama farklılıkları da risklere neden olabilmektedir.

Özellikle yeni kurulacak işletmelerin biyogüvenlik mesafelerine uygun olarak kuluçkahane ve kümes kuruluşlarını yapmalarında çok büyük yarar görülmektedir.

Ülkemizin stratejik olarak çok riskli bir coğrafyada olduğu hepimizin malumu. Bu durum gibi göçmen kuşlarında özellikle geçiş hattında olmamız sebebi ile birçok önemli viral enfeksiyon salgınları açısından tehdit oluşturmaktadır.

Bütün bunların ışığı altında;

Özellikle olası bir salgın haline dönüşebilen hastalıklardan bölgeleri ve işletmeleri koruyabilmek amacı ile biyogüvenlik bariyeri çok yüksek tutulmalıdır. Bunun için alınabilecek önlemler;

* Serbest dolaşan kanatlı işletmelerinin kapalı ortama alınması,

* Köy Tavuklarının ve bahçe tavuklarının, Hayvanat Bahçeleri ve Hobi amaçlı yetiştirme yapılan yerlerdeki hayvanların da kapalı ortamlara alınmaları ya da üstlerinin kuşların giremeyeceği örtüler ile örtülmesinin sağlanması yerinde olacaktır.

* Endüstriyel işletmelerde araç giriş ve çıkışları son derece sıkı tutulmalı, araçlar en ince noktasına kadar kısa sürede etkili (30 sn-2 dk) dezenfektanlar ile şok biçimde dezenfekte edilmelidir. Kamyon şoförleri araçlarından kesinlikle indirilmemelidir. Yem kamyonları yada işletmeye malzeme getiren araçlar  işleri bittikten hemen sonra işletmeden ayrılmalıdır.

* Zorunlu olmadıkça hiçbir araç girişi yapılmamalıdır. Zorunlu olarak araç girişi yapılacaksa da yukarıdaki dezenfeksiyon prosedürü aynı şekilde uygulanmalıdır.

* İçeri girmek zorunda olan herkesin (giriş-çıkış-ziyaret nedeni) kayıtlarının tutulması için ziyaretçi defteri olmalıdır.

* İşletmelerde görevli personel işletmenin her kümesi için ayrı bir kıyafet (bone-tulum-galoş-eldiven) kullanmalıdır. Her kümesin girişinde bulunan dezenfektan havuzu ve el yıkama kabından gerekli dezenfeksiyon yapılarak kümese giriş yapmalıdırlar.. İşletmede hastalıklı kümes varsa bu kümese zorunluluk yok ise girilmemeli, girilecekse de ziyaret en sona bırakılmalıdır.

* Entegrelerin teknik elemanları zorunluluk dışında kümes ziyaretlerini yapmamalıdırlar. Zorunluluk durumunda araçlarını işletme dışında bırakıp o kümese özel kıyafet (bone-maske-tulum-galoş-eldiven) giyerek ziyaretini tamamlamalıdırlar.

* Biyogüvenlik zincirinin önemli bir halkası olan aşı stratejisi çok önemlidir. Kanatlı hayvanlara risk oluşturan hastalıkların dışında aşı uygulamalarından kaçınılmalıdır. Unutulmamalıdır ki gereksiz ve yoğun uygulanan her aşı hayvanın bağışıklık sistemine baskıya neden olur. Yani kaş yapacak yere göz çıkarılmış olur.

Biyogüvenliğin bir yaşam biçimi olarak hayatımıza sokulmasında sayısız faydalar görülmektedir.

BİYOGÜVENLİK Zeyyad Mısırlıoğlu
Diğer yazıları

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Yukarı Geri Ana Sayfa
hayvancilikhaber.com Bir ENFORMASYON MEDYA GRUBU Kuruluşudur. Tüm Hakları Saklıdır.
Evcil Hayvanlar