Amasya’da hububat hasadının başlamasıyla birlikte gıda amaçlı hayvan yemi üreten karma yem fabrikaları tarafından bitkisel kökenli yem maddesi olarak arpa ve buğday alımları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Taze olarak, doğrudan veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanılan arpa ve buğday; uygun protein ve enerji (kalori) miktarlarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Karma yem üreten yem işletmeleri, yem güvenilirliği şartlarına uygunluğu sağlamak ile yükümlüdür.

Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Yem Birimi tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilgili denetimler artırılarak; üretilen yemin hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olmasını önlemek amacıyla yem ve bitkisel kökenli yem maddelerinde ağır metal, pestisit, aflatoksin, mikotoksin gibi istenmeyen maddelerin kontrolü amacıyla işletmelerden numune alınarak gerekli izlemeler yapılmaktadır.