2 Yıl Daha Çiğ Süt Desteğine Devam Edilecek !

0
3150

2023 ve 2024 yıllarında çiğ süt desteği verilmesi ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin kriterler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6655), 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanan Karar, 2023-2024 yıllarında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

2 Yıl Daha Çiğ Süt Desteğine Devam Edilecek !

Çiğ süt desteği

Karara göre, üretmiş olduğu çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun, keçi ve niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü ve Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyici dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Merkez birliğini kurmuş olan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile PANKOBİRLİK ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri desteklerden, Karar’da belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerinin güçlendirme adı altında veri girişi yapanlara sistem üzeriden kesinti yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğ çıkartacak

Karar kapsamında yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak Bakanlığın 2023-2024 yılları bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak. 2024 yılından kalan ödemeler takip eden yıl bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik vb. işlemler yapılmayacak.

Karar kapsamındaki desteklemelerden Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, kamu kurum ve kuruluşları yararlandırılmayacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz