Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

0
4480

Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Anadolu İzlenimleri Dergisi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile  gerçekleştirilen “Ülken İçin Üret Paneli” , FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi..

Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sektörel Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratları da Panelde Yer Alarak Bilgilendirmelerde Bulundular..

Bakan Yardımcısı Nihat PAKDİL, solunda Ankara Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR, Yembir Başkanı Ülkü KARAKUŞ (sağdan 3. )  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile (sağdan 4. ) hemen yanında AK-FARM Kurucu Başkanı Kemal AKMAN ve diğer katılımcı misafirler Dekan Hüseyin BÜYÜKŞAHİN, Cengiz ÖZKAN ve Genel müdür aynı kare de bir araya geldiler.
Bakan Yardımcısı Nihat PAKDİL, solunda Ankara Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR, Yembir Başkanı Ülkü KARAKUŞ (sağdan 3. )  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile (sağdan 4. ) hemen yanında AK-FARM Kurucu Başkanı Kemal AKMAN ve diğer katılımcı misafirler Dekan Hüseyin BÜYÜKŞAHİN, Cengiz ÖZKAN ve Genel müdür aynı kare de bir araya geldiler.

Panelde, tarımsal üretimin önemi, karşılaşılan zorluklar, tarım politikaları, kırsal kalkınma, hayvansal üretim konuları ele alındı.

Söz konusu panelin birinci oturumunda TÜRKİYEMBİR Başkanı M.Ülkü Karakuş da panelist olarak yer aldı. Sn. Karakuş konuşmasında;

“Ülkemizin esasen 40 yıl önce serbest pazar ekonomi modeline geçtiğini, ancak son zamanlarda girişimci güç konusunda bazı kafa karışıklıklarının bulunduğunu,
Üreticinin üretimden çekilmesinin bir ülke için en büyük sarsıntı olacağını,
Üreticinin zarar ettiğini, bu kişilerin üretimde kalması için kazancının korunması gerektiğini,
Üreticilerimizin pandemiden bu yana zor şartlarda da olsa hem ülkemiz hem de dünya için üretim yaptığını,
Hayvansal gıda üretiminde en büyük maliyet kaleminin yem olduğunu, yem maliyetlerinin de hammadde fiyatlarına bağlı olarak yükseldiğini, son birkaç aydır hammadde fiyatlarında artış olmadığı için yem fiyatlarında da artış olmadığını,
Son zamanlarda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Türkiye’nin uluslararası tedarik zincirinde bir merkez haline geldiğini,
Un, makarna, yumurta, tavuk eti, yem gibi ürünlerde kurulu kapasitenin yüksek olduğunu ve bu durumda ihracatın önlenmesinin yurtiçi fiyatların düşürülmesi için bir çözüm sağlamayacağını,
Tarım politikalarından dolayı bugün et ihtiyacı arttığında et ithalatına başlanmasının sektöre darbe vuracağını,
İnsanların alım gücünün artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi
Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Bir diğer konuşmacı olan FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye temsilcisi Viorel Gutu ise “Dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını, 3,1 milyar insanın sağlıklı beslenme konusunda zorluk çektiğini, tarımın tüm dünya için daha da önem kazandığını ve bu nedenle tarım-gıda sistemlerindeki sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı.Devamında, toprak ve su kaynaklarına sahip çıkmanın önemli olduğunu; daha az kaynakla daha fazla üretim yapılmasının dünyanın gündeminde yer aldığını, tarımın stratejik bir unsur olduğunu ve küçük ölçekli aile işletmelerinin bu anlamda mücadelenin merkezi olduğunu sözlerinde ifade etti. Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Görüş belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar ise yaptığı konuşmada “İnsanoğlunun paleolitik çağlardan bu yana tarım ve gıda alanında faaliyetlerinin bulunduğunu, son yaşanan Rusya-Ukrayna tahıl krizi, iklim değişikliği gibi gündeme gelen konular vasıtasıyla da tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını, Tahıl krizinde Türkiye’nin ne denli önemli rol oynadığını, tarımda kendine yeterliliğin önemli olduğunu dile getirdi. Ülkemizin ulaştığı tarımsal ihracat boyutu da dikkate alındığında, ülkemiz için öneminin de daha iyi anlaşıldığını söyledi.Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ise; “Üretmek için suya, toprağa, üreticiye ihtiyaç olduğunu, Bakanlığın bu konulardaki çalışmalarının devam ettiğini, kentlerdeki kaynakların daha düşük maliyetle üretimde kullanılmasına yönelik kent tarımı fikrinin ortaya çıktığını ifade etti.Üretimin daha kontrol edilebilir ve verimli olması, arazilerde sulama imkanlarının artırılması noktasında çalışmalarının devam ettiğini bitkisel ve hayvansal üretimde esas konunun sağlıklı ve ssürdürülebilir üretim yapılması olduğu” şeklindeki sözleri oldu.Bilim Temsilcileri ve Bakanlık Bürokratlarıyla “Ülken İçin Üret Paneli” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığı Bölüm Başkanı Engin Çekici de, tarım sektöründe finansman konusunda bilgiler verdi. Tarım sektörüne verilen kredilerin yüzde 70’ini Ziraat Bankası tarafından sağlandığını, sadece çiftçilere değil tarım sanayicisine, hayvansal üretim, bitkisel üretim, lisanslı depoculuk vb. gibi sektörlere de kredi verdiklerini, kullandırdıkları kredilerin yüzde 80’inin sübvansiyonlu krediler olduğunu açıkladı.Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir projeleri olduğunu, küçükbaş hayvan yetiştiricilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerinin olduğunu, büyükbaş hayvancılık için de projelerinin devam ettiğini sozlerindesozlerinde ifadeifade etti..

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise:

“Gıda üretiminin uluslararası öneminden bahsederek, dünyada herkesin tarım ve gıda üretimini daha iyi yapmak üzere çalıştığını, dünyada tarımsal üretimin %80 oranında küçük aile işletmeleri tarafından yapıldığını ve bu nedenle çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini, gıda fiyatları arttıkça düşük gelir seviyesindeki ülkeler için ithalatın azaldığını vurguladıvurguladı.. Sn. Selışık, şehirlere göç oranının arttığını, 2050 yılında şehirlere taşınma oranın %80;’e ulaşacağını ve nüfusun 10 milyar olmasının beklendiğini, bu nüfusu beslemek için en az %60 üretim artışı sağlanması gerektiğini ifade etti. Çiftçilerin kırsalda kalması için en önemli etkenin kadınlar olduğunu,  bu nedenle kırsalda üretimin sürdürülebilmesi için öncelikle kadınların ihtiyaçlarını anlamak ve buna yönelik çözümler üretmek gerektiğini sözlerindesözlerinde ifadeifade etti.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de konuşmasında

“Ülkemizde 1 milyon 250 bin ton sertifikalı tohum üretildiğini, bu miktarın ihtiyacımızın üçte birini karşılayabildiğini, ülkemizde yaklaşık 2,5-3 milyon ton sertifikalı tohuma ihtiyaç olduğunu, şu an sektörde 1064 özel firma bulunduğunu bu firmaların %94’ünün yerli firma olduğunu ifade etti. Sertifikalı tohumun verimli bir üretim için önemineönemine de vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir inin konuşmasında da

“Ülkemizin tarım arazisi varlığı açısından dünyada 31inci sırada olduğunu, meyve üretiminde altıncı, sebze üretiminde dördüncü sırada olduğumuzu, sertifikalı tohum kullanımı ile üretim verimlerimizin arttığını, mısır üretiminin 8,3 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştığını, yapılan çalışmalar sayesinde nadas alanlarımızın azaldığını, hayvansal üretimde de güçlü bir üretimimiz olduğunu, beyaz et ihracatının yüksek olduğunu ve su ürünleri ihracatımızın da 1,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Sn. Hasdemir, üreticilerin pazarlama sorunu konusunda sözleşmeli tarımın faydalı olabileceğini ve bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever dede konuşmasında:”Tarımsal üretimde suyun etkin kullanımın önemine değinerek, iklim değişikliği etkisinin en çok su kaynaklarına etki ettiğini, 2100 yılına yönelik modellemelerde su kaynaklarımızın %25 azalacağına dair öngörüler bulunduğunu, su olmadan gıda arzının da mümkün olmayacağını ve bu nedenle suyun optimum kullanımına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.  Sn. Sever,  Su Yönetimi Genel müdürlüğünün projeksiyonlar yaparak su tahsis planları hazırladığını, içme duyu şebekelerinde yaklaşık %33 kayıp olduğunu bu kaybı %25’e çekmek için belediyelerle birlikte çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin de:”Tarım ve tarımsal sanayi sektörüne uygulanan teşvikler konusunda bilgiler verdi. Yatırım teşviklerinin bölgesel gelişmişlik farkları gözetilerek verildiğini, az gelişmiş bölgelere daha çok teşvik verildiğini, Bingöl’de bulunan büyük bir tarımsal sanayi yatırımının şehir ekonomisine katkısının %60 olduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cengiz Sayın da konuşmasında
“Kırsal kalkınma konusunda görüşlerini paylaşmıştır. Öncelikli olarak küçük aile işletmelerinin hukuksal olarak tanımlanması gerektiğini, 15-25 arası gençlerin köyde kalmaları için en büyük etkenin ekonomik koşullar olduğunu,  tarımda yapısal sorunların giderilmesi gerektiğini,  önümüzdeki 10 yıl için yeni bir tarım politikası geliştirilmesi gerektiğini sözlerin dile getirdi

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Koçak da ülkemizdeki hayvancılık politikaları ve mevzuatlar konusunda bilgi verdi. Son zamanlarda motorin, elektrik, asgari ücret gibi girdilere yem maliyetinden daha fazla zam geldiğini, tarımsal desteklerden faydalanan yetiştiricilerin yaş ortalamasının 57 olduğunu, tarımla uğraşan genç nüfusun kalmadığını, desteklerden faydalanan çiftçilerden sadece 5’te birinin 40 yaş altında olduğunu sözlerinde ifadeifade etti.

Adana DSYB Başkanı Yaşar Kahya ise “Süt üretiminde çiftçilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek üretici zarar ettiği için Adana bölgesinde son birkaç ay içerisinde 20’ye yakın süt işletmesinin kapandığını, tarımda çiftçilerin örgütlenmesi konusunda sıkıntılar olduğunu “dile getirdi

 

Atasancak Tarım Genel Müdürü İsmail İlker Kocaer  ise
“Yetiştirici açısından hayvansal üretimde yaşanan sıkıntıları dile getirmiştir. Sn.Kocaer, yerli ırklardan kültür ırklarına geçiş ile hayvancılıkta verimin arttığını, tarımda en büyük kaynağın genç nüfus olduğunu ve buna önem verilmesi gerektiği vurgulandı

Panel katılımcıları arasında yer alan çiftçiler, bulundukları bölgelerde çiftçilikle uğraşan genç nüfusun çok az olduğunu, bu dönemde kırsalda üretim yapmanın karlı olmadığını dile getirmiş, kendilerine avantajlı finansman imkanlarının sağlanmasını, kamu tarafından verilen mazot-gübre-tohum vb. desteklerin zamanında verilmesini yetkililerden talep ettiler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz