DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI..

0
2088

FAKÜLTEMİZ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALMIŞTIR..

Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş 18-20 Ocak 2023 tarihleri arasında European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (Avrupa Hayvan Refahı ve Davranışları Koleji) tarafından gerçekleştirilen diplomatlık sınavında başarılı olmuş ve 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren

DİPLOMAT unvan ve yetkisini kullanmaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş Hayvan Davranışları alanında Ülkemizin ilk diplomatı olmuştur.

Diplomat, veteriner hekimlikle ilgili bir uzmanlık alanında kurul onayı ile verilen bir unvandır.

Diplomatlar veteriner hekimliği alanında tüm dünyada üst düzey klinik uzman olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu başarı Fakültemiz açısından olduğu kadar Üniversitemiz ve Mesleğimiz için de son derece önemlidir. Bu çok önemli başarısından dolayı Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş’ı içtenlikle tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz.

DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI.. DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI..

Avrupa Veteriner Hekimlik Uzmanlık (Diplomatlık) Eğitimleri

Avrupa Veteriner Hekimlik Uzmanlığı Kurulu (EBVS), Avrupa’daki veteriner hekim uzmanlıklarına yönelik bir kuruluştur. EBVS, “Avrupa Veteriner Uzmanı” ünvanına sahip 4000’den fazla veteriner hekim ile 38’den fazla farklı uzmanlıktan oluşan 27 Koleji (alt kurulu) içermektedir.EBVS’ye bağlı Kolejler tarafından yürütülen eğitimlerin temel amacı; anestezi ve analjezi, klinik patoloji, evcil hayvan veya at iç hastalıkları, hayvan davranışları ve refahı, halk sağlığı, cerrahi, oftalmoloji, patoloji, farmakoloji ve toksikoloji gibi çeşitli disiplinlerde yüksek kalitede hizmet sunan ve halka, hayvanlarına ve veteriner hekimlikmesleğine hizmet etmeye hazır alanında en üst düzey uzmanları yetiştirmektir.

EBVS, programda eğitim gören veteriner hekimleri en az üç yıl süren detaylı bir teorik ve pratik eğitim, öğretim ve sınavlarının tamamlanmasının ardından 27 tanınmış veteriner uzmanlık (diplomatlık) kolejinden biri tarafından verilen uzmanlık diplomasına dayalı olarak Avrupa Veteriner Uzmanı (Diplomatı) statüsü ile ödüllendirir. Aktif diplomatlık statüsünün devam ettirilebilmesi için diplomatların her 5 yılda diplomatlık kriterlerini karşıladıklarınıispatlamaları gerekmektedir. Avrupa Veteriner Diplomatları olarak aktif olan veteriner hekimlerin sayısı günümüzde tüm dünyada 4000’den fazladır.

Diplomatların Özellikleri:

 Diplomatlar hastalık araştırmalarında ön saflarda yer alırlar.

 Diplomatlar en iyi ve yeni tekniklerin öncüleridir ve uzmanlık alanlarında veteriner hekimlik alanının ilerlemesinden sorumludurlar.

 Diplomatlar, uzmanlık alanlarında diğer veteriner hekimlerden daha fazla prosedür uygularlar. Yüksek düzeyde odaklanmış bir vaka yükü, uzmanlık alanlarında benzersiz bir veteriner hekimlik anlayışına sahip oldukları ve dolayısıyla bunu olağanüstü bir beceriyle gerçekleştirebilecekleri anlamına gelir.

Diplomatların Çalıştıkları Üniversiteye Katkıları

Sürekli yayın ve araştırma: Veteriner Fakültelerinin bünyesinde “Diplomat” ünvanına sahip uzmanların eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmaları üniversite sıralamaları açısından önemsenmektedir.

Uluslararası bilinirlik ve öğrenciler: Veteriner Fakültelerinin bünyesinde “Diplomat” ünvanına sahip uzmanların bulunması “Diplomatlık” eğitiminin ilgili Üniversite’de sürdürülebileceği anlamına gelmektedir. Diplomatlık programlarının açılması, uluslararası öğrenci akışının sağlanması ve ilgili alanda eğitim kalitesinin üst düzeye çıkarılması açısından önemlidir.

Akreditasyon avantajı: Avrupa Veteriner Akreditasyon Kurumu (EAEVE)’nun lisans sonrası öğrenci eğitimi değerlendirmesinde veteriner fakültesinde çalışan diplomat sayısı sorulmaktadır. Aktif diplomata sahip veteriner fakülteleri akreditasyon süreçleri açısından avantajlı durumdadır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Diplomatlık Programları İle İlgili Durum Analizi

Ülkemizin Avrupa Hayvan Davranışları ve Refahı Koleji’ne “resident” olarak kabul almış ilk akademisyeni olan Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş, uzmanlık eğitimini 4 yıllık süre içinde tamamlamış ve “credentials” sürecinden

geçerek sınav hakkı kazanmıştır. Kendisi 18-20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sınav sürecini başarı ile tamamlamış ve 28.02.2023 tarihinde “Diplomat” ünvanı alma ve kullanmaya hak kazanmıştır.

Credentials: Uzmanlık eğitimi alan kişi (resident) başvuruda belirlenen eğitim sürecinin sonunda (3-5 yıl) eğitimi tamamladığını danışmanının onayı ile Kolej’e beyan eder. Uzmanlık süreci boyunca bakmış olduğu hastalar, akademik ve sosyal faaliyetler ile almış olduğu eğitimlerin belgelendiği bir dosyayı koleje sunar. Aday dosyanın Kolej tarafından onaylanmasından sonra sınav hakkı kazanabilir.

DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI.. DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI..

Alternatif Program Dahilindeki Diplomatlık Eğitimi

Standart diplomatlık programına katılamayacak durumda olan; ancak diplomat olma potansiyeline sahip adaylar için Avrupa Kolejlerinin büyük kısmının sunduğu bir programdır.

Programlara örnek olarak Avrupa Refahı ve Davranışları Koleji’nin eğitim programının aşamaları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Kabul Süreci: Danışman ve eş danışman olmak üzere iki Diplomat’ın danışmanlık vereceğini beyan eden ve eğitim sürecini detaylı olarak tanımlayan başvuru formu ile ilgili Kolej’e başvuru yapılır. Kolej’in öğrenci ve eğitim sürecini uygun bulması halinde eğitim süreci başlar ve aday “resident” ünvanını alır.2. Vaka Gözlem Aşaması: Danışman(lar)ın kendi kurumunda belirli sayıda vaka bakarken (farklı hayvan türlerinden en az 50) aday tarafından gözlemlenmesi ve vaka gözlem dosyası oluşturması aşamasıdır.

Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş, bu süreci İngiltere’de eş danışmanı olan Dr. Sarah Heath (BVSc PgCertVE DipECAWBM(BM) CCAB FHEA FRCVS) ile birlikte tamamlamıştır.

  1. Danışman Gözlem Aşaması: Adayın kendi kurumunda hasta bakarken (farklı hayvan türlerinden en az 20 hasta) danışmanları tarafından gözlemlenmesi ve “Kolej için hasta bakabilir” onayını alması  gerekmektedir.

Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş bu sürecin gerçekleştirilmesi ve danışmanların üniversitemize davet edilmesi için 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında “Köpekle Barış” Çalıştayı’nı düzenlemiştir.4. Eğitim Aşaması: Uzmanlık eğitimi sürecinde adayın aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi ve deneyim kazanması beklenmektedir:

Etolojinin ilkeleri: Evcilleştirme süreci ve davranış üzerindeki etkileri. Evcil hayvanlarınetolojisi, sosyal davranışları ve iletişimi (algısal yetenekler dahil) ve davranışsalontojeni. Hayvanlar ve insanlar arasındaki etkileşimler. Hayvan refahı bilimi: Etolojik, psikolojik ve fizyolojik kavramlar; omurgalı hayvanlardarefahın fizyolojik ve davranışsal göstergeleri; yönetimde refah konuları, eğitimde ve klinik uygulamada refah konuları.

Hayvanlarda öğrenme teorileri: alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimselkoşullanma, içgörü ve sosyal öğrenme. Bu süreçlerin memeli beyninde nerede ve nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması. Hayvan bilişi ve bilinç kavramları. Öğrenilmiş problemli davranışların gelişiminin altında yatan teoriler. Pratik eğitim ve yeniden eğitim durumlarında öğrenme teorisinin uygulanması.

Omurgalı sinir ve endokrin sistemlerinin fonksiyonel anatomisi ve fizyolojisi:

Endokrin değişikliklerinin davranışı nasıl etkilediğinin anlaşılmasını içermelidir; duygularla ilgili yapılar ve yollar dahil olmak üzere davranışların geliştiği nörobiyolojik süreçler; ve diyet ve yaşlanma süreçlerinin davranışsal gelişimi nasıl etkilediğine dairbir anlayışın kazanılması.

Genetik: Türler ve ırklar arasındaki farklılıkların yanı sıra bireysel farklılıklar da dahilolmak üzere, genetik faktörlerin davranışı nasıl etkilediğine dair bir anlayış.

Psikofarmakoloji ve diğer biyolojik tedaviler (örneğin, feromonlar, nutrasötikler):

Klinik hayvan davranışında kullanılan ilaç sınıfları ve her bir sınıf grubu içindeki bireysel ilaçlar hakkındaki bilgileri içermelidir. Etki alanları, farmakodinamikler, yan etkiler ve kontrendikasyonların yanı sıra her bir ajanın farklı biyolojik yolların dinamiklerini nasıl etkilediğine dair genel bir bakış da anlaşılmalıdır.

Aile psikolojisi: tutum teorisi, kişiler arası ilişki süreçleri, yas süreci. Danışmanlık becerileri; davranış değişikliğinin kolaylaştırılması ve sürdürülmesi.

Klinik prosedürler: Etik konular, hayvan sahipleri ile ilişkilerde profesyonellik.vaka öykülerinin alınması, hasta sahipleri ve profesyonellerle etkili iletişim yöntemleri. Etoloji ilkelerini uygulamak ve yaygın sorunların tanı ve tedavisine yönelik teknikleri öğrenmek. Tedavilerin etkinliğinin değerlendirilmesi, uzun süreli tedavi ve izlem yaklaşımları.

Hayvanlarla ilgili yasalar: sahiplerin yasal yükümlülükleri, davranışsal tavsiye vermenin yasal sonuçları, mesleki sorumluluk. Hayvan refahı ve insanlara zarar verme ile ilgili mevzuat. En az bir Avrupa ülkesinde uygulanan yasal süreç ve ayrıca Avrupa mahkemelerinin süreçleri hakkında bilgi.

Omurgalılarda sağlık ve davranış arasındaki etkileşim: Tıbbi bozuklukların davranışsal sonuçlarını ve patolojik durumlarını öğrenme ve davranış üzerindeki etkisini anlama. Davranışsal sunumlar için tıbbi farklılıkların anlaşılması ve ayrıca çevresel stres faktörlerinin hastalığın gelişimi üzerindeki etkisinin anlaşılması.

Davranış tıbbı, hayvan refahı ve halk sağlığı: Köpek ısırmalarının etkisi; yabanıl hayvanlar ve sokak hayvanları.

Araştırma metodolojisi: Deneysel kurgu, nitel ve nicel analiz ve verilerin eleştirel değerlendirmesi. Kanıta dayalı tıp.

  1. Klinik Beceri Kazanma: Aday, zamanının en az %60’ını klinik faaliyetlerle geçirmelidir. Görevleri şunları içerir:
  1. Hastanın anamnezinin alınmasını, hayvanın davranışının hasta sahibine açıklanmasını, uygun bir tedavi programının tasarlanmasını ve bunun hasta sahibine iletmesini içeren davranış konsültasyonları yapmak.
  1. İlerlemeyi izlemek ve / veya tedavi programının pratik yönlerini göstermek için müşterilerle takip oturumları yürütmek.
  1.  Hasta sahiplerine rapor yazmak ve veteriner hekimlere sevk etmek.d.  Vakalar hakkında diğer veteriner hekimler, eğitmenler veya diğer profesyonellerle bağlantı kurmak. Buna klinik turlara katılmak veya liderlik etmek dahildir.

DOÇ. DR. YASEMİN SALGIRLI DEMİRBAŞ “DİPLOMAT” UNVANI ALDI..

  1. Akademik Çalışmalar:
  • Aday programın ikinci yılında hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilen en az bir vaka raporu veya inceleme makalesi ve üçüncü eğitim yılında hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilen en az bir deneysel makaleye sahip olmalıdır. Aday, toplamda en az bir bildiride ilk yazar olarak görünmelidir.

Bu makaleler, adayın final sınavına girmeden önce yayınlanmak üzere kabul edilmelidir.

  • Aday ulusal veya uluslararası bir veteriner veya hayvan davranışları kongresinde (sürekli eğitim sunumları hariç) ikinci ve üçüncü yıllarında en az bir sözlü veya poster sunumu yapmalıdır. Bu sunumlardan en az biri ECAWBM (BM) yıllık toplantısında olmalıdır. Ayrıca, bu sunumlardan en az birinin araştırmaya / adayın kendi araştırmasından elde edilen verilere dayanması gerekir.
  1. Öğretim Faaliyetleri: Aday kendi eğitim süreci boyunca lisans öğrencilerine yönelik öğretim faaliyetlerinde bulunmalıdır. Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş eğitimin tamamını başarıyla tamamlamış ve beş aşamadan oluşan ve toplamda yaklaşık 18 saat süren Diplomatlık sınavını vererek Avrupa Hayvan Refahı ve Davranışları Koleji’nin aktif diplomatı olmaya hak kazanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz