Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla durmaksızın çalışıyor

0
3161

Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla durmaksızın çalışıyor

Sürdürülebilir güvenli gıdaya katkısı büyük…
Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, 100 yıla yaklaşan engin deneyimi ve
inovatif bakış açısıyla insanların güvenilir hayvansal gıdaya sürdürülebilir bir biçimde
ulaşabilmesi adına faaliyetlerini sürdürüyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında
açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim
Öğüt Köse, güvenilir hayvansal gıdaya giden yolun en önemli halkalarından birinin doğru
hayvan besleme ve yetiştirme yöntemleri olduğunun altını çizdi.
Et, tavuk, yumurta ve süt gibi temel gıda maddeleri kaliteli protein, vitamin ve mineral
kaynaklarının başında geliyor. Bu sebeple hayvansal gıdalar; dengeli, yeterli ve sağlıklı bir
beslenme programının vazgeçilmezlerini oluşturuyor. Bu besinleri doğru kaynaklardan güvenilir
ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak içinse hayvancılık sektörüne büyük görev düşüyor.
Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata
geçirdiği ürün ve çözümleri sayesinde hayvanların sağlıklı gelişimine ve ülkemizin besin zinciri
kalitesine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışıyor.Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla  durmaksızın çalışıyor
“Düşük yem hijyeni gıda güvenliği için büyük bir risk oluşturuyor”
16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition Türkiye
Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, “Hayvanların sağlıklı bir şekilde
gelişebilmeleri ve optimum verim için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin güvenilir
kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Hayvan yemleri, enterobakter, küf ve maya gibi
mikroorganizmalar tarafından bozulma veya kontamine olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Tehlikeli bir bakteri türü olan Salmonella da hayvansal ürünlerden insanlara geçerek gıda
kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor. Düşük yem hijyeni bu bakımdan gıda güvenliği için büyük
bir risk oluşturuyor. Yemin kalitesini kontrol etmek için mutlaka analiz yapmak gerekiyor. Biz,
yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz
edilmesini sağlamak ve bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek için
çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin laboratuvara gerek kalmadan besin içeriklerinin yerinde ve hızla analiz edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hayvanlarda yanlış besleme nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını ve kayıpları önlemeye katkıda bulunuyoruz. Mycomaster cihazımız ve MasterLab laboratuvarımızda yapılan analizlerle de mikotoksin riskinin tespiti ve azaltılması yönünde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Mikotoksinleri sahada doğru bir şekilde ve dakikalar içinde analiz etmemize olanak sunan ve bu sayede ham madde yönetimine de imkân tanıyan Mycomaster analiz cihazımız ile riski kısa sürede belirliyoruz. Geleceği besleme misyonumuz çerçevesinde MasterLab laboratuvarımızda küf ve mikotoksin kontaminasyon miktarının belirlenerek kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesinden, stres testi analizlerine kadar pek çok konuda hizmet sunuyoruz. Masterlab hizmeti ile desteklenen Salmonella Audit ve Feed Mill GAP gibi tarama servislerimizle tüm sektörün çözüm ortağı olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz.” dedi.

“Antibiyotik kullanımının sınırlandırılması büyük önem taşıyor”
Gıda sağlığı ve güvenliği açısından antibiyotik kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öğüt Köse, “Yoğun ve yanlış antibiyotik kullanımı ilaca dirençli bakterileri egemen hale getiriyor. Antimikrobiyal direnç olarak adlandırılan bu durumdan kurtulabilmek adına antibiyotik kullanımının sınırlandırılması hem hayvan hem de insan sağlığını desteklemek için büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenen hayvanların antibiyotiğe olan ihtiyacı da azalabiliyor. Sürdürülebilir hayvancılık odaklı geliştirdiğimiz LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyoruz. LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun, keçi mamaları ve buzağı yemleri çiftlik hayvanlarının sağlıklı gelişmesinde etkin rol oynuyor.”
şeklinde konuştu.Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla  durmaksızın çalışıyor

“Maxcare Güvenlik Çiftlik Programımızı hayata geçirdik”
Güvenli üretimin ancak güvenli çiftliklerde başlayabileceğini belirten Köse sözlerini şöyle
tamamladı: “Trouw Nutrition Türkiye olarak güvenli ve verimli çiftlikler geliştirme hedefimizle geniş ölçekli bir kontrol ve iyileştirme programı olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programımızı hayata geçirdik. Bir çiftlikte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, mikotoksin yönetiminden salmonella taramasına ve yapılacak desteklemelere kadar pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi
gerekiyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların
tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de
programımız kapsamında tüm bu başlıkları detaylı olarak ele alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda güvenli çiftliklerin sayıca artmasına, güvenilir gıdaların insanlara ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar ve Konya’da lansman toplantısını gerçekleştirdiğimiz program kapsamında, ilk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki durumu belirleyerek daha fazla verim için çözüm önerileri sunmayı hedefliyoruz. Ancak bu programda bizim esas hedefimiz tüm Türkiye’ye ve ülkemizdeki tüm hayvan üreticilerine erişebilmek. Bu nedenle etkinliklerimizi ülke geneline yayarak devam etmeyi planlıyoruz. Hayvansal üretimin her aşamasını sağlıklı hale getirerek insanların sağlıklı ve güvenli besinlere ulaşmasına vesile olmaya devam edeceğiz.”

Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla  durmaksızın çalışıyor
Nutreco Hakkında
100 yılı aşkın deneyimiyle Nutreco, hayvan besleme konusunda Trouw Nutrition ve akuakültür balıkçılığı
yemleri konusunda Skretting markalarıyla global bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nutreco’nun
dünya çapında 37’den fazla ülkedeki 12 bin 100 yetkin çalışanı yaptıkları her işte sürdürülebilirliğin en
öncelikli odak noktası olmasını sağlayacak şekilde “Geleceği Besleme” misyonu çerçevesinde çalışıyor.
Çözümlerini beslemenin ötesine ulaştıran Nutreco, müşterilerinin artan nüfus için daha fazla besini
sürdürülebilir şekilde üretmelerine yardımcı olmak üzere sınıfının en iyi tavsiye ve teknolojilerini sunuyor.
NuFrontiers ekibi değer zinciri üzerinden gelecek nesil çığır açan yeniliklerin tanımlanması, geliştirilmesi
ve bu alanda yatırım yapılması için çalışıyor. 2019 yılında 6.4 Milyar Euro net gelir elde eden ve 19.2 milyar net satışa sahip olan Nutreco, çok uluslu bir aile kuruluşu olan SHV Holdings N.V’nin bir iştirakidir.

www.nutreco.com/
Trouw Nutrition ve Trouw Nutrition Türkiye Hakkında
Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine yardımcı olmak için kendisini 90 yıldır inovasyona adayan Trouw Nutrition, hem sektör hem de dünyanın her yerindeki insanlar için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi derinden önemsiyor. Kaliteli et, yumurta ve süt üretimine yardımcı olmak için bilimin ve teknolojinin ışığında hareket eden şirket; gıda üreticilerini, tavsiye ve verileri parmak uçlarına getiren
teknolojisiyle destekliyor. Trouw Nutrition, 39 ülkede 8.000'den fazla çalışanı ile yemden işlenmiş gıdaya kadar besin zincirinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve müşterilerine yardımcı olmak amacıyla
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trouw Nutrition’ın geniş yem spesiyaliteleri, yem katkıları, premiksler, besleme modelleri ve hizmetler portföyü, markayı yem, çiftlik ve sağlıkta sürekli artan uzmanlığıyla birlikte her müşterinin yerel durumuna uygun, ihtiyaca özel, entegre çözümlerin oluşturulması konusunda sınırsız olanaklar sağlayan tek durak noktası haline getiriyor. Trouw Nutrition, 105 ülkede 22 üretim tesisiyle
çiftçiler, kendi yemini üreten işletmeler, yem üreticileri, entegre üreticiler ve distribütörlere ihtiyaç duydukları her yerde destek oluyor. Doğru beslemenin ve iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve hatta gezegeni dönüştürebileceğine inanan Trouw Nutrition, bu hedefle günümüzün yemden işlenmiş gıdaya uzanan besin zincirinin sürdürülebilir işleyişi için çalışıyor.Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition ‘Geleceği Besleme’ misyonuyla  durmaksızın çalışıyor

Global marka gücünü yerel pazarın dinamiklerine hâkim olma yetisiyle birleştiren Trouw Nutrition Türkiye,
Ankara’da bulunan genel merkezi, Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’de Antrepo-Lojistik Merkezi ile
faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Zonguldak’taki fabrikasında; ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde
vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üretiyor, maya ve organik asit
karışımlarının ise tedariğini sağlıyor. Aynı zamanda analizler, besleme ve ekonomik üretim modelleri
içeren NutriOpt konsepti ile ham madde ve yem analiz hizmetleri sunarak Türk hayvancılık sektörünün
gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. Trouw Nutrition Türkiye; global ağı, güçlü Ar-Ge yapısı,
kaliteli, geniş ve artırılabilir ürün gamı, çözüm odaklı hizmet ve servisleri, deneyimli insan kaynağı,
teknolojik ve dijital alt yapısı ile 2007 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle Türkiye’de faaliyetlerini
sürdürüyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz