Her 5 Yılda Bir Tarım ve Hayvancılık Sayımı da Yapacağız.

0
8150

Millet İttifakı’nın çiftçiye tarım vaatleri neler? İşte 19 başlık…

millet-ittifaki

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin Mutabakat Metni’nde, tarım alanında 19 başlık öne çıktı. Bu başlıklar, tarım sektörünün geleceği için önemli adımların atılmasını sağlayacak önemli konuları içeriyor.

TARIM BAKANLIĞININ İSMİ DE DEĞİŞTİRİLECEK!

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu veDemokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından 2023 seçimleri için Millet İttifakı olarak hazırlanan “Ortak Politikalar” metni açıklandı.
Parti kurmayları tarafından açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 2 bin 300‘den fazla hedef, politika ve projelerin yer aldığı 75 alt başlığın altında 9 ana başlıkta toplanmıştır.

 

HÜKÜMET PROGRAMININ ANA OMURGASINI OLUŞTURACAK!
Altı siyasi partinin desteklediği Ortak Cumhurbaşkanı Adayı‘nın Seçim Beyannamesi ve seçimlerden sonra uygulanacak Hükümet Programının ana omurgasını oluşturacak olan OrtakPolitikalar Mutabakat Metn’inde tarım sektörü ile ilgili dikkat çeken 19 başlık şöyle…
TARIM BAKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİRİLECEK!
-Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandıracağız.
ÇİFTÇİYE BÜTÇEDEN GAYRİSAFİ MİLLİ HASILANIN YÜZDE 1’İ ORANINDA DESTEK VERİLECEK!
-Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde öngörülen ancak bugüne kadar hiç uyulmayan tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamayacağı hükmünü yerine getireceğiz.
TARIMDA KULLANILAN MAZOTTA ÖTV YÜKÜ KALDIRILACAK!
-Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz.

Her 5 Yılda Bir Tarım ve Hayvancılık Sayımı da Yapacağız.

TARIMDA İNDİRİMLİ ELEKTRİK TARİFESİ UYGULANACAK!
-Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarını hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE TAHSİS EDİLECEK GES’LER SADECE TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KULLANDIRILACAK!
-Tarım Kredi Kooperatifleri‘ne tahsis edilecek GES lisansıyla üretilecek elektriği sadece işletme, amortisman ve elektrik nakil maliyetleri karşılığında tarımsal sulama amaçlı kullandıracağız.
TABAN FİYATLAR ÇİFTÇİYE GELİR SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK!
-Temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır gelir sağlamayı dikkate alarak belirleyeceğiz.
GİRDİ DESTEKLERİ ÇİFTÇİ TARLASINI SÜRMEDEN ÖDENECEK!
-Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edecek, girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz.
ÇİFTÇİNİN BANKA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN KULLANDIĞI KREDİLERİN FAİZLERİ SİLİNECEK!
-Çiftçilerimizin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizini silip, yeniden yapılandıracağız.
ÇİFTÇİ TARIM BAĞ-KUR PRİM ÖDEMELERİNİ HASAT SONRASI FAİZSİZ ÖDEYECEK!
-Çiftçimizin Tarım BAĞ-KUR prim ödemelerini hasat sonrası faizsiz ödenecek şekilde planlayacak ve sağlık güvencesinden faydalanmasını sağlayacağız.
ÇİĞ SÜTTE PARİTE UYGULAMASI GETİRİLEREK ÜRETİCİ YEM FİYAT ARTIŞLARINDAN KORUNACAK!
-Parite uygulaması getirerek çiğ süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız.
ORMAN KÖYLÜLERİNİN GELİRİNİ ARTIRACAK ALTERNATİF GEÇİM KAYNAKLARI OLUŞTURULACAK!
-Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GÜBRE-TOHUM-YEM GİBİ ASLİ İŞLEVİNE ODAKLANACAK!
-Tarım Kredi Kooperatifleri’nin asli işlevine odaklanarak, gübre, tarım ilacı, tohum,yem gibi dışa bağımlı olduğumuz tarımsal girdilerin ülkemizde üretimine ve girdi fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirmesini sağlayacağız.
TARSİM YENİDEN YAPILANDIRILACAK!
-TARSİM’İ yeniden yapılandırarak hızlı ve güçlü bir tarımsal sigorta yapısı oluşturacağız.

 

TARIM ARAZİLERİNİN TARIM DIŞI KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK!
-1.2.3. sınıf tarım topraklarının tamamını, 4. sınıf tarım topraklarının bir kısmını, “Ulusal Gıda Güvenliği Stratejik Kaynağı” olarak kayıt altına alacak ve tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçeceğiz.
GAP, KOP VE DAP PROJELERİNİN TAMAMLANMASINA ÖNCELİK VERİLECEK!
-Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik vereceğiz.
GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLECEK!
-Gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklileri gidereceğiz ve farkındalığı artıracağız.
TARIMSAL ÜRÜN İTHALAT İZİNLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE VERİLECEK!
-Tarımsal ürün ithalat izinlerini, yeter miktarda üretilmeyen veya üretilme imkanı olmayan ürünler ile Dahilde İşleme Rejimiyle sınırlı tutacak ve rekabetçi bir ortamda şeffaf bir şekilde vereceğiz.
TARIMDA ÇALIŞAN KADIN VE 30 YAŞ ALTINDAKİ GENÇLERE SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ VERİLECEK!
-Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız.
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ‘MEVSİMSEL YAŞAM ALANLARI’ OLUŞTURULACAK!
-Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama, sağlık ve temizlik başta olmak üzere yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik “Mevsimsel Yaşam Alanları” projesini hayata geçirecek, çocuklarının ulaşım ve beslenme masraflarını da karşılayarak en yakın eğitim kurumuna gitmelerini sağlayacağız.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ nde dikkat çeken bazı vaatler..

 • Her 5 yılda bir tarım ve hayvancılık sayımı yapacağız.
 • Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, varlığını sürdürmesini sağlayacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu’nu derhal çıkaracağız.
 • Çiftçilerimizin traktör, biçerdöver, tarım makinaları gibi tarımsal üretim araçlarının ve canlı hayvan varlığının hiçbir şekilde haczedilmemesini sağlayacağız.
 • Tarımsal ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer bulması için markalaşmaya ağırlık vereceğiz.
 • Küçük aile çiftçilerine örnek projeler yaparak hibeyle destekleyeceğiz.
 • Köylerimizde sosyal yaşam alanları kuracağız.
 • Köy okulları ve sağlık ocaklarını yeniden açacağız.
 • Ziraat Mühendisi, veteriner hekim, ziraat teknikeri gibi en az bir teknik personeli üretim desenine göre bir köyden sorumlu tutacağız.
 • Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü, Bahri Dağdaş İklim Değişikliğine Adaptasyon Merkezi olarak hizmet verecek yapıya kavuşturacağız.
 • Atatürk Orman Çiftliği projesine sahip çıkarak aynı isimle bir Tarım Bilimleri Akademisi kuracak, bu akademide tarım teknolojilerini geliştirip akademiyle bağlantılı olarak kurulacak olan tarım meslek liselerinin eğitim altyapısını tamamlayacağız.
 • Şehir tarımını ve topraksız dikey tarımı destekleyeceğiz.
 • Tarım topraklarımızı ve meralarımızı koruyacağız.
 • Az topraklı ve topraksız çiftçilerimizi topraklandıracağız.
 • Tarlasını ekemeyen, bahçesine, bağına bakamayan yaşlı, engelli başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çiftçiye, üretimden hasada kadar destek vererek milli servetin yok olmasına izin vermeyeceğiz.
 • Toprak analizini zorunlu hale getirecek, çiftçimizin analizleri ücretsiz yaptırabilmelerini sağlayacağız.
 • Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik vereceğiz.
 • Tarımsal ve işlenmiş gıda ürünlerinde tarladan çatala kayıp noktalarını belirleyerek gıda israfını önleyeceğiz
 • Pestisit kullanımını sıkı denetimlere tabi tutacağız.
 • Nitratlı gübre dışında organik, organo-mineral gübreler de dahil tüm gübre çeşitlerinde uygulan karekod sistemini çiftçiye mali yük olmaktan çıkartacağız.
 • Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt sistemi ile takibini oluşturacağız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz