Türk Veteriner Hekimleri Birliği 68 yıl önce 9 Mart 1954 yılında kuruldu..

0
243

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) kuruluşunun 68. yılına özel bir açıklama yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 68 yıl önce 9 Mart 1954 yılında kuruldu..

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 68 yıl önce 9 Mart 1954 yılında 6343 sayılı Kanunla kurulmuş ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil eden kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz bir meslek örgütüdür.

Veteriner hekimlik mesleğinin yetki ve sorumluluk alanı oldukça geniştir. Veteriner hekimler; Hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal üretim, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, biyoteknoloji, antimikrobiyal dirençlilik ve iklim değişikliği gibi dünyanın en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak gibi birçok alanda sorumluluk üstlenmekte ve yetki kullanmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, mesleğimizin sorumluluk alanına giren bu konularda, Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer mesleki kuruluşlar ile görüş alışverişi, işbirliği ve ortak çalışmalar yürütülmekte, strateji ve politikalar oluşturulmaktadır.

TVHB nin varlığı, Ülkemizin varlığı, mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın sorunlarının çözümü ve standartlarının yükseltilmesi içindir. TVHB Merkez Konseyi bu noktada Kamu- sivil yapılanmasında, karşıtlıklarla değil etkin, uzlaşmacı ve diyalogdan yana bir yaklaşımla, şeffaflıktan yana bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TVHB aksiyoner ve etken bir strareji ile çalışmalarına devam etmektedir. Covid-19 pandemisi bir kez daha veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olamayacağını göstermiştir. Her sektörde olduğu gibi, veteriner hekimlik alanı da 21. yüzyılda   ciddi bir değişime uğradı. Bu değişimin duracağına dair bir işaret de bulunmuyor. Bu noktada veteriner hekimlerin bulunduğu tüm sektörlerdeki konumlarını koruması için önemli değişiklikler yapması ve gelecekteki değişimlere hazır olması gerekmektedir. Mesleğin icra edilmesinde yapısal değişikliklere, eğitim- öğretimde yenilikleri ve ihtiyaçları yakalayan programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı meslek gruplarının faaliyet alanlarını veteriner hekimliğin zararına olacak şekilde artırmak istemeleri dikkate alınarak, bu noktada mesleğin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Eğitim ve öğretimde istenilen standartları olmayan bir mesleğin yarınları sıkıntılıdır, problemlidir. Çağın bilim ve teknolojisine göre normlarınızı oluşturmak, ön almak bir zorunluluk olarak ortadadır.

Mesleğimizin saygınlığı ile onurunu korumak, yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik istiyoruz.

TVHB Merkez Konseyi, stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili hizmet, Sağlık meslek grubunda değerlendirme, sağlıkta şiddet, kamuda istihdam, veteriner hekimliğinde uzmanlık, fiziki altyapıdan ve eğitim kalitesinden yoksun çok sayıda Veteriner Fakülteleri, kaliteli eğitim ve kaliteli mesleki uygulamalar ile tüm mesleki haklarımız için olumlu katkıların ve yasal düzenlemelerin olması için gayret göstermektedir.

TVHB Merkez Konseyi, zoonotik hastalıklarla mücadelede en etkili yolun “Tek Sağlık” uygulamaları olduğu bilinci ile Ülkemizdeki işlevsel yapıların oluşturulması noktasında hazırladığı raporunu ilgili makamlara iletmiş, çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu noktada Dünyada yaygın örnekleri olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri  (CDC’ler ) gibi işlevi olacak doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezinin (HAKİM )kurulmasını önemli bulmaktadır.

Bunun yanı sıra Tarım Bakanlığında, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün yeniden kurulması, Sağlık Bakanlığında, Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihdas edilmesini zorunlu görmektedir.

TVHB Merkez Konseyi çalışmalarına, 56 bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odası, Sosyal Medya Çalışma Grubu, Bilim Kurulu, Çevirmen Grubu, Basın ve Hukuk Danışmanı ve Birlik personeli ile devam etmektedir.

TVHB Merkez Konseyi olarak, bir mesleğin itibarı ve geleceği için etik değerlere önem verilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Mesleki etiği olmayan bir mesleğin geleceği sıkıntılıdır, problemlidir. Çalışmalarımızda etkili olabilmek ve sonuç alabilmek için çözüm odaklı planlamalara, mesleğimiz için birliğe, dayanışmaya ve paylaşmaya ihtiyacımızın olduğu açıktır. Farklı yaklaşımlar olacaktır, ancak hepimiz bir sinerji oluşturmak zorundayız. Mesleğimiz adına gayretlerimiz günü kurtarma değil, geleceği kazanmak amacına dönük olmalıdır.

İletişime önem veriyor, ihtiyacımızın olduğunu belirtmek istiyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin kapısı herkese açıktır. Merkez Konseyi olarak teklif, tavsiye ve eleştirilere açık olduğumuzu her zaman ifade ettik. Her hangi bir konuda dezenformasyona, bilgi kirliliğine, istismara meydan vermemek için Lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar bazen üzüntü verici olabiliyor. Bunlar mesleğimize ve meslektaşlarımıza zarar verecektir.

Veteriner hekimsiz sağlıklı bir yaşamın olamayacağını belirtirken, bütün zamanlarda olduğu gibi, zorlu pandemi sürecinde de, gerek sahada gerekse laboratuvarlarda fedakarca hizmet veren ve mesleki çalışmalarda katkı sunan sosyal medya platformlarına ve tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
68. Yıl Dönümünün ülkemiz, mesleğimiz ve meslek mensuplarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, daha güzel yarınlarda buluşmak üzere sevgi ve saygılar sunuyoruz.

Ali EROĞLU
TVHB Merkez Konseyi Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz