Yangının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ

0
29

Orman yangınlarından en çok etkilenen Muğla’da, Güvenilir Ürün Platformu,Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından BEE’O Propolis desteğiyle başlatılan tespit ve çözüm önerileri toplantısı sonrası birçok akademisyen, kurum ve STK’nın desteği ile hazırladığımız,  yangının zararlarını minimuma indirecek çözüm önerilerini kapsayan ortak sonuç bildirisini bilgilerinize sunarız.

 

‘Yangının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri ve yapılması gerekenler’ PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ

Yangının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri  PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ

Bizler, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden STK’lar, arıcılılık profesyonelleri ve akademisyenler olarak 21 Ağustos 2021’de orman yangınlarından en çok etkilenen Muğla’da ülkemiz arıcıları için bir araya geldik. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) tarafından BEE’O Propolis desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Yangının arıcılık sektörüne ve çam balı üretimine etkileri ve yapılması gerekenler” panelinde yangından etkilenen arıcıların mevcut durumu ve yapılması gerekenleri konunun tüm paydaşları ile değerlendirerek aşağıdaki önerileri sunmakta mutabık kaldık.

1 – Acil eylem planı hazırlamak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere Üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve arı yetiştirici birlikleri ile beraber Çalıştay yapılmalıdır.

2 – Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya’da bulunan çam balı üretim alanları Genel Müdürlüğümüz talimatları ve İl Müdürlüklerince yerleşime, kapasite üzeri müsaade edilmesini talep etmekteyiz. Çünkü çam balı yılın son bal üretimidir. Arıcılarımızın büyük bir kısmı Anadolu’da bal üretimi yapamamıştır.

3 – Bu yıla mahsus olmak üzere, profesyonel arıcılarımıza işletme yaşam desteği verilmesi, verilecek desteğin sonbahar dönemine girilmeden verilmesi gerekmektedir. (Arılı kovan desteği bu yıla has olmak koşuluyla iki kat verilebilir)

4 – Bal üretim alanlarının arttırılması konusunda 2019 yılında Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından sunulan raporun baz alınarak, kısa ve orta vadede yapılması planlanan çalışmalar öne alınmalıdır.

5 – Çam Koşnilinin (Marchalina hellenica) zararlı böcek kategorisinden çıkartılması yapılacak saha çalışmaları ile basra böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenmeli ve buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonu yapılmalıdır.

6 – Kontrollü bir şekilde bu yıl ve önümüzdeki yıllara has olarak milli emlak arazilerinin bal üretimine açılmasını ve Kuşadası Milli Parkı’nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılma kararı alınmıştır. Arıcılığın kendini toparlama süreci göz önüne alınarak yasak ve kısıtlamalardan muaf üretim olanakları sağlanmalıdır.

7 – Basralı orman alanlarının tespiti ve bu alanlarda ormancılık faaliyetlerinin belirlenen/belirlenecek esaslara göre işletilmesi hususu böceğin doğal olarak yayılış yaptığı Antalya, İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri içinde plan yenileme dönemlerinde yapılmalıdır. Böylelikle ülkemiz basralı ormanların envanteri çıkartılmalı ve bu alanlardan yararlanma düzeyi arttırılmalıdır.

8 – Son 30-35 yıldır meydana gelen yangınlar, kesimler ve yapılaşmalar nedeniyle en az 30 bin ha’lık (Hektar) basralı sahalar kaybedilmiş ve çam balı üretim alanları daralmıştır. Mevcut kaybedilen bu alanların yerine telafi edici çalışmalar bugüne kadar yapılmamıştır. Basra böceğinin ağaca yerleşmesi ile bal verimi sağlamasının ancak ağaçların 35-40 yaşından sonra gerçekleştiği ve ağaç kerestesinin ekonomik getirisine göre çam balının bir ağaçtan ekonomik getirisinin 100 kat fazla olduğu unutulmamalıdır.

9 – Arılı kovan destekleme tespitlerinin geç sonbahar yerine Ağustos ayında yapılmaya başlanmalı ve miktarı arttırılmalıdır.

10 – Üretim gerçekleşmeyen birçok bölge göz önüne alınınca arıcılarımızın bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının ülke genelini kapsar şekilde en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli veya af edilmelidir.

11-Kovan desteğinin %100 arttırılarak ödenmeli ve çam balı üreticilerine 30 TL/kg üretim desteği verilmelidir.

12-Yanan bölgenin restorasyonu açısından
–              30 yaşından daha yaşlı kızılçam ormanları, doğal gençleşme oranları farklı olsa da büyük oranda gençleşecektir. Bu nedenle, boşaltma kesimleri sonrasında bu alanlarda herhangi bir ekim veya dikim çalışmasına gerek yoktur. Genel olarak bu sahalara tohum serpme yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu sahalara ait lokal tohum kaynakları büyük ihtimalle bulunmamaktadır. Dolayısıyla diğer bölgelerden (tohum transfer sınırlarının dışından)  getirilecek tohumların bu bölgelere serpilmesi uzun dönemde genetik bir bozulmaya neden olacağından bu uygulamadan kaçınılmalıdır.
–              Maki ve sert yapraklı ormanlar kısa bir süre içinde eski yapılarına ulaşacaklardır. Yangın sahasının büyüklüğü nedeniyle bu alanlarda herhangi bir çalışmaya gerek bulunmamaktadır. Bu sahaların ağaçlandırmaya konu edilmesi de uygun olmayacaktır. Çünkü sürgünden yenilenen çalılar çok hızlı bir büyüme gösterecektir ve dikilecek fidanların bu bitkilerle mücadele etmesi pek mümkün görünmemektedir.
–              Genç kızılçam ormanları (yaklaşık olarak 30 yaşından küçük) asıl olarak ağaçlandırma çalışmalarına konu olması gereken sahalardır. Bu alanlarda uygun ağaçlandırma teknikleriyle çalışmaların yapılması gerekir. Ağaçlandırma da kullanılacak türlerin başında da kızılçam gelmektedir. Mevcut yangınlar bize yangına dirençli-dayanaklı orman kurma kapsamında tür değişime giden uygulamaların pek bir faydasının olmadığını kanıtlamış bulunmaktadır. Mega-yangın karşısında hangi türle ağaçlandırma yapılırsa yapılsın fark etmemektedir. Öte yandan değiştirilmesi gerekenin doğa değil, insanın ve onun doğayla olan ilişkisinin olduğu bu yangınlarla birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.
–               Yangın geçiren sahalarda yanmayan veya kısmen zarar gören ağaçların kesilmemesi, bu ağaçların Basra böceğinin devamlılığı açısında korunması gerekmektedir.

Çalıştaya katılanlar;
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin,
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk,
Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak,
BEE’O Kurucusu ve Genel Müdürü Gıda Yük. Müh. Aslı Elif Tanuğur Samancı,
Karabük Üni. Orman Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı,
Isparta Üni. Orman Entomolojisi Bl. Prof. Dr. Mustafa Avcı,
Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu,
Ege İhracatçı Birlikleri Y.K. Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu,
Manav Food Genel Müdürü Yunus Manav,
Apimaye Genel Müdürü Emre Yıldırım,
Güvenilir Ürün Platformu Gen.Sek. Gıda Müh.Elif Attepe,  

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz