Yaz aylarında doğru hayvan bakımına dair öneriler

0
1597

Yaz aylarında doğru hayvan bakımına dair öneriler

Her canlı gibi hayvanlar da iklim koşullarından yoğun bir biçimde etkileniyor. Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıkların ise süt sığırlarının performansı üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, süt sığırlarında sıcaklık stresine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.Yaz aylarında doğru hayvan bakımına dair öneriler

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen radyasyon ve nem gibi çevresel kaynaklar,
ruminant hayvanların kendi vücut ısılarıyla da birleşince sıcaklık stresi baş gösteriyor. Sıcaklık
stresine maruz kalan süt sığırlarında, yem tüketimi ve buna bağlı olarak süt verimi düşüyor.
Geviş getirme ve rumen pH seviyesi azalıyor. Uçucu yağ asitleri arasındaki oran değişmesi
neticesinde süt yağında düşme ve sütün kompozisyonunda değişmeler gözlemlenebiliyor.
Ayrıca servis periyodu, buzağılama aralığı ve buzağılama ile ilk tohumlama arası sürelerde
uzamalar da yaşanabiliyor. Yüksek sıcaklık ile şekillenen bu stres, süt sığırlarında hormonal
faaliyetleri etkileyerek kızgınlık şiddetinin azalmasına veya hiç görülmemesine hatta döl verimi
kaybına neden olabiliyor. Sıcaklık stresinin tüm bu etkileri göz önüne alındığında yaz aylarında
hayvan bakımı özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
Yaz aylarında hayvanlarda soğuk su tüketimi teşvik edilmeli
Konuyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Trouw Nutrition Türkiye
Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, “Bilimsel çalışmalar, soğuk içme suyunun
sıcaklık stresi altındaki süt sığırlarında yüksek yem tüketimine, solunum sayısı ile birlikte rektal
sıcaklıklarda düşmelere ve süt üretiminde yüzde 4,8 oranında artışlara neden olduğunu ortaya
koyuyor. Bu sebeple yaz aylarında hayvanlarda su tüketimi teşvik edilmeli, bol bol soğuk su
temin edilmeli. Ayrıca sıcaklık stresine maruz kalmış süt sığırlarına uygun gölgelik alanlar
sağlanmalı.” dedi.
Dünyanın hayvan besleme uzmanından yaz dönemine özel besleme önerileri…

Doğru hayvan besleme yöntemlerinin bu dönemde özellikle çok önemli olduğunu belirten Dr.
Kazım Bilgeçli, “Kaba yemler, genellikle daha fazla ısı üretimine yol açtığından sıcaklığın
yüksek olduğu durumlarda stresi tetikleyebiliyor. Bu nedenle kaba ve kesif yemin yaz aylarında
uygun oranlarda karıştırılarak verilmesini öneriyoruz. Süt sığırı rasyonlarına kuru madde
bazında en az yüzde 1,5 potasyum, yüzde 0,45 sodyum, yüzde 0,35 magnezyum ilavesi
yapılmalı. Vücutta ürettiği ısı miktarının düşük, ihtiva ettiği kalori miktarının yüksek olmasından
dolayı bu dönemlerde bypass yağların kullanımı da tercih edilebilir. Yemlerin etkinliğini artıran
katkı maddelerinin kullanılması da yine faydalı sonuçlar doğurabilir. Bu amaçla tampon
maddeler, probiyotikler, prebiyotikler, niasin ve mayalar tercih edilebilir.” şeklinde konuştu.
Vitamin ve mineral takviyesine dikkat!

Yaz aylarında doğru hayvan bakımına dair öneriler
Yaz aylarında düşen yem tüketimi ve kaba yem kalitesindeki olası düşmeye bağlı olarak süt
sığırlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarının olması gerektiği düzeyde karşılanamayabileceğini
hatırlatan Bilgeçli sözlerini şöyle noktaladı: “Vitamin ve minerallerin mutlak suretle takviye
edilmesini tavsiye ediyoruz. Bağışıklık ve meme sağlığı üzerinde etkili olan, vitamin A ve E ile
çinko ve bakır gibi iz mineraller tavsiye edilen miktarlarda sağlanmalı. Ek olarak sıcaklık stresi,
serbest radikallerin artmasına ve buna bağlı oksidatif strese neden olduğundan vitamin E’ye
ilave olarak selenyum takviyesi de göz önünde bulundurulmalı. Sıcaklık stresi altındaki süt
sığırlarında önemli miktarda potasyum kaybı da meydana geliyor. Artan potasyum ihtiyacının
karşılanmaması neticesinde süt verimi ve yem tüketimi düşebiliyor. Bu nedenle rasyondaki
potasyum seviyesi yüzde 1,2 ya da daha fazla olmalı. İyi kaliteli yonca kuru otunun iyi bir
potasyum kaynağı olduğu da unutulmamalı. Bunun yanında rasyon magnezyum seviyesinin
yüzde 0,3 ila 0,35 arasında olması verim ve performans açısından fayda sağlayacaktır. Sodyum
da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli mineraldir. Sodyum bikarbonat gibi tampon
maddeler kullanılarak rasyondaki oranı yüzde 0,45 ila 0,55 düzeylerine çıkarılabilir. Sodyum
seviyesindeki bu oranların sıcaklık stresi altında süt verimine olumlu etkileri olduğu yapılan
çalışmalarla da ortaya konmuş durumda.”
Nutreco Hakkında
100 yılı aşkın deneyimiyle Nutreco, hayvan besleme konusunda Trouw Nutrition ve akuakültür balıkçılığı
yemleri konusunda Skretting markalarıyla global bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nutreco’nun
dünya çapında 37’den fazla ülkedeki 12 bin 100 yetkin çalışanı yaptıkları her işte sürdürülebilirliğin en
öncelikli odak noktası olmasını sağlayacak şekilde “Geleceği Besleme” misyonu çerçevesinde çalışıyor.
Çözümlerini beslemenin ötesine ulaştıran Nutreco, müşterilerinin artan nüfus için daha fazla besini
sürdürülebilir şekilde üretmelerine yardımcı olmak üzere sınıfının en iyi tavsiye ve teknolojilerini sunuyor.
NuFrontiers ekibi değer zinciri üzerinden gelecek nesil çığır açan yeniliklerin tanımlanması, geliştirilmesi
ve bu alanda yatırım yapılması için çalışıyor. 2019 yılında 6.4 Milyar Euro net gelir elde eden ve 19.2
milyar net satışa sahip olan Nutreco, çok uluslu bir aile kuruluşu olan SHV Holdings N.V’nin bir iştirakidir.
www.nutreco.com/

Trouw Nutrition TR Gıda Tarım

Trouw Nutrition ve Trouw Nutrition Türkiye Hakkında
Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine yardımcı olmak için kendisini 90 yıldır inovasyona
adayan Trouw Nutrition, hem sektör hem de dünyanın her yerindeki insanlar için daha sürdürülebilir bir
gelecek inşa etmeyi derinden önemsiyor. Kaliteli et, yumurta ve süt üretimine yardımcı olmak için bilimin
ve teknolojinin ışığında hareket eden şirket; gıda üreticilerini, tavsiye ve verileri parmak uçlarına getiren
teknolojisiyle destekliyor. Trouw Nutrition, 39 ülkede 8.000'den fazla çalışanı ile yemden işlenmiş gıdaya
kadar besin zincirinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve müşterilerine yardımcı olmak amacıyla
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trouw Nutrition’ın geniş yem spesiyaliteleri, yem katkıları, premiksler,
besleme modelleri ve hizmetler portföyü, markayı yem, çiftlik ve sağlıkta sürekli artan uzmanlığıyla birlikte
her müşterinin yerel durumuna uygun, ihtiyaca özel, entegre çözümlerin oluşturulması konusunda sınırsız
olanaklar sağlayan tek durak noktası haline getiriyor. Trouw Nutrition, 105 ülkede 22 üretim tesisiyle
çiftçiler, kendi yemini üreten işletmeler, yem üreticileri, entegre üreticiler ve distribütörlere ihtiyaç
duydukları her yerde destek oluyor. Doğru beslemenin ve iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve hatta
gezegeni dönüştürebileceğine inanan Trouw Nutrition, bu hedefle günümüzün yemden işlenmiş gıdaya
uzanan besin zincirinin sürdürülebilir işleyişi için çalışıyor.
Global marka gücünü yerel pazarın dinamiklerine hâkim olma yetisiyle birleştiren Trouw Nutrition Türkiye,
Ankara’da bulunan genel merkezi, Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’de Antrepo-Lojistik Merkezi ile
faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Zonguldak’taki fabrikasında; ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde
vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üretiyor, maya ve organik asit
karışımlarının ise tedariğini sağlıyor. Aynı zamanda analizler, besleme ve ekonomik üretim modelleri
içeren NutriOpt konsepti ile ham madde ve yem analiz hizmetleri sunarak Türk hayvancılık sektörünün
gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. Trouw Nutrition Türkiye; global ağı, güçlü Ar-Ge yapısı,
kaliteli, geniş ve artırılabilir ürün gamı, çözüm odaklı hizmet ve servisleri, deneyimli insan kaynağı,
teknolojik ve dijital alt yapısı ile 2007 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle Türkiye’de faaliyetlerini
sürdürüyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz