Yemlerde kullanımı yasaklı maddeler listesinde değişiklik!

0
6503

Yemlerde kullanımı yasaklı maddeler listesinde değişiklik!

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan besleme amacıyla kullanımı ve piyasaya sunumu yasaklı maddelere ilişkin listedeki, restoran ve yemek artıklarının “Kürk hayvanlarının beslenmesi hariç” kullanılamayacağı hükmünü, “Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç” şeklinde değiştirdi.

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yemlerde kullanımı yasaklı maddeler listesinde değişiklik!

Yemlerdeki yasaklı maddelerde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı yönetmelikle, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı maddesi, “5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin, “Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan ve Kısıtlanan Maddeler Listesi” başlıklı Ek-2’nin “Yasaklı Maddeler” başlıklı birinci bölümünün 5’inci maddesi, daha önce “5. Kürk hayvanlarının beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,” hükmünü içeriyordu.

 

Yemlerde kullanımı yasaklı maddeler listesinde değişiklik!

Böylece söz konusu maddedeki yasak, kürk hayvanlarının beslenmesi hariç yerine gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi olarak daha da genişletildi.

Yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olan Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği değişikliği

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de, aynı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, “g) Yem amaçlı yetiştirilen böcek, solucan ve kurtçukların,” şeklinde değiştirildi. Söz konusu fıkra, “g) Balık yemi olacak solucan ve kurtçukların,” hükmünü içeriyordu.

Yönetmeliğin 30 uncu maddesine de, “(3) Gıda artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.” fıkrası eklenirken,

Yönetmeliğin Ek-1’inin “B- Pet hayvanı (Ev ve Süs Hayvanı) Yemi Üreten İşletmelerin Onay Şartları” başlığı altında yer alan “Genel şartlar” alt başlığının (1) numaralı maddesinin ilk cümlesinde geçen “(c) bendinin (6), (13), (14), (15) ve (16) numaralı alt bentlerinde” ibaresi “(c) bendinin (14) ve (15) numaralı alt bentlerinde” şeklinde değiştirildi.

Her iki yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek ve Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz