Yeni nesil hidroksi iz minerallerin farklılıkları ve hayvan performansı üzerindeki etkileri

0
2693

Trouw Nutrition Türkiye, 3. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi’nde sektör paydaşlarıyla bir araya geldi

Yeni nesil hidroksi iz minerallerin farklılıkları ve hayvan performansı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı

Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Ruminant Beslemede Yeni Nesil Hidroksi İz Mineraller” konulu bir sunum yapan Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli katıldı.  Etkinlikte “Ruminant Beslemede Yeni Nesil Hidroksi İz Mineraller” konulu bir sunum yapan Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, ruminant hayvanlar üzerinde yapılmış önemli çalışmalardan verdiği örneklerle hidroksi iz mineral ilavesinin hayvan beslemesi açısından önemine değindi.

Yeni nesil hidroksi iz minerallerin farklılıkları ve hayvan performansı üzerindeki etkileri

Hayvancılık sektörünün paydaşlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye büyük önem veren Trouw Nutrition Türkiye; Hayvan Besleme Bilim Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi’ne katılım sağladı. Antalya’da gerçekleşen etkinlikte Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, “Ruminant Beslemede Yeni Nesil Hidroksi İz Mineraller” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

En yüksek biyoyararlanıma sahip mineral: Hidroksi iz mineral

Sunumunda ruminant beslemede hidroksi iz minerallerin önemine değinen Dr. Kazım Bilgeçli, “Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde yem bileşenlerinin gereksinim düzeylerini tam olarak karşılayamayacağı veya biyolojik olarak uygun formda olmayabileceği varsayıldığından rasyonlara iz mineral takviyesi büyük önem taşıyor. Organizmada hücre büyümesi ve yenilenmesi, sağlıklı doku ve kemik gelişimi, güçlü bağışıklık sisteminin sağlanması gibi hususlarda oldukça etkili olan bu mineraller; inorganik tuzlar, organik eser mineraller, nanomineraller ve hidroksi iz mineraller olarak çeşitlilik gösteriyor. Bunlar arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise hidroksi iz mineraller, en yüksek biyoyararlanıma sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Rumendeki düşük çözünebilirlikleri ile rumen mikroorganizmalarının iz mineraller üzerindeki etkileri daha az oluyor. Hidroksi iz mineraller,rumen fonksiyonlarının iyileşmesine, uçucu yağ asitleri üretimi ile sindirim ve fermantasyon etkinliğinin artmasına katkı sağlıyor.” dedi.

 

Hidroksi iz minerallere ruminant rasyonlarında mutlaka yer verilmeli

Ruminant hayvanlar üzerinde yapılmış önemli çalışmalar hakkında da bilgi veren Bilgeçli, “Hidroksi iz mineraller; yem bileşenleriyle oksidatif reaksiyona girmemeleri, yüksek rumen pH’ında stabil kalmaları, yüksek konsantrasyonları, düşük pH seviyesine sahip, abomasumda kristal yapısı sayesinde kademeli olarak çözünmeleri, sindirim kanalı boyunca gerekli minerali sağlamaları, daha yüksek absorbsiyon ve biyoyararlanım sergilemeleri gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sınırlı beslenen buzağılar için krep yemine 14 hafta boyunca günde hidroksi iz mineral ilavesi, sülfat bazlı minerallere kıyasla yem tüketimini 160 gram iyileştiriyor. * Sütten kesmeden 84 gün öncesinden başlanarak krep yemleri ile beslenen buzağıların hidroksi takviyeli yem tüketiminde ise yaklaşık yüzde 26’lık bir artış görülüyor. Hidroksi iz mineralleri hem sığır hem de süt buzağıları için besi performansını artırıyor.** Sonuç olarak yapılan araştırmalar; hidroksi iz minerallerin ruminant rasyonlarda kullanımıyla, sindirim kanalı boyunca gerekli minerali sağlamaları ile yüksek absorbsiyon ve biyoyararlanım sergilediklerini dolayısıyla da kan, plazma ve dokularda yoğun konsantrasyonlarda bulunabildiklerini ve besi performansının artmasında fayda sağladıklarını kanıtlıyor.” şeklinde konuştu.

Mineraller verimlilik açısından son derece önemli

  1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi’ne katılım sağlayan Dr. Kazım Bilgeçli, “Çiftlik Hayvanlarının Rasyonlarında Kullanılan Farklı Mineral Kaynaklarının Karşılaştırılması” konulu poster bildiriyi de kongre süresince sergiledi. Bilgeçlikongrede ayrıca çiftlik hayvanlarının sağlıklı beslenme gereksinimlerini karşılayarak performanslarını üst düzeye çıkarmak amacıyla çeşitli mineral kaynakları kullanılabildiğini; ancak yem katkı teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılarak, mineral bağ stabilitesini ve biyoyararlanımı iyileştirici mineral formlarının kullanılmasının, sağlıklı hayvanlarla hedeflenen verim seviyelerine ulaşmada son derece önemli olduğunun da altını çizdi.

*Moriel & Arthington. 2013. J. Anim. Sci. 91:1371-1380

**Caramalac et al. 2017. J. Animal Sci. 95 :1739-1750

Nutreco Hakkında

100 yılı aşkın deneyimiyle Nutreco, hayvan besleme konusunda Trouw Nutrition ve akuakültür balıkçılığı yemleri konusunda Skretting markalarıyla global bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nutreco’nun dünya çapında 37’den fazla ülkedeki 12 bin 100 yetkin çalışanı yaptıkları her işte sürdürülebilirliğin en öncelikli odak noktası olmasını sağlayacak şekilde “Geleceği Besleme” misyonu çerçevesinde çalışıyor. Çözümlerini beslemenin ötesine ulaştıran Nutreco, müşterilerinin artan nüfus için daha fazla besini sürdürülebilir şekilde üretmelerine yardımcı olmak üzere sınıfının en iyi tavsiye ve teknolojilerini sunuyor. NuFrontiers ekibi değer zinciri üzerinden gelecek nesil çığır açan yeniliklerin tanımlanması, geliştirilmesi ve bu alanda yatırım yapılması için çalışıyor. 2019 yılında 6.4 Milyar Euro net gelir elde eden ve 19.2 milyar net satışa sahip olan Nutreco, çok uluslu bir aile kuruluşu olan SHV Holdings N.V’nin bir iştirakidir.

Trouw Nutrition ve Trouw Nutrition Türkiye Hakkında

Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine yardımcı olmak için kendisini 90 yıldır inovasyona adayan Trouw Nutrition, hem sektör hem de dünyanın her yerindeki insanlar için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi derinden önemsiyor. Kaliteli et, yumurta ve süt üretimine yardımcı olmak için bilimin ve teknolojinin ışığında hareket eden şirket; gıda üreticilerini, tavsiye ve verileri parmak uçlarına getiren

teknolojisiyle destekliyor. Trouw Nutrition, 39 ülkede 8.000’den fazla çalışanı ile yemden işlenmiş gıdaya kadar besin zincirinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve müşterilerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trouw Nutrition’ın geniş yem spesiyaliteleri, yem katkıları, premiksler, besleme modelleri ve hizmetler portföyü, markayı yem, çiftlik ve sağlıkta sürekli artan uzmanlığıyla birlikte her müşterinin yerel durumuna uygun, ihtiyaca özel, entegre çözümlerin oluşturulması konusunda sınırsız olanaklar sağlayan tek durak noktası haline getiriyor. Trouw Nutrition, 105 ülkede 22 üretim tesisiyle çiftçiler, kendi yemini üreten işletmeler, yem üreticileri, entegre üreticiler ve distribütörlere ihtiyaç duydukları her yerde destek oluyor. Doğru beslemenin ve iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve hatta gezegeni dönüştürebileceğine inanan Trouw Nutrition, bu hedefle günümüzün yemden işlenmiş gıdaya uzanan besin zincirinin sürdürülebilir işleyişi için çalışıyor. Global marka gücünü yerel pazarın dinamiklerine hâkim olma yetisiyle birleştiren Trouw Nutrition Türkiye, Ankara’da bulunan genel merkezi, Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’de Antrepo-Lojistik Merkezi ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Zonguldak’taki fabrikasında; ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üretiyor, maya ve organik asit karışımlarının ise tedariğini sağlıyor. Aynı zamanda analizler, besleme ve ekonomik üretim modelleri içeren NutriOpt konsepti ile ham madde ve yem analiz hizmetleri sunarak Türk hayvancılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. Trouw Nutrition Türkiye; global ağı, güçlü Ar-Ge yapısı, kaliteli, geniş ve artırılabilir ürün gamı, çözüm odaklı hizmet ve servisleri, deneyimli insan kaynağı, teknolojik ve dijital alt yapısı ile 2007 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor.

www.trouwnutrition.com.tr/ 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz