Veteriner Hekimler ”YETER..!” dedi..

0
8388

YAŞAM

Kendilerine Yönelik Şiddeti Protesto Ettiler..

Veteriner Hekimler”YETER ARTIK..!”dedi..

Türkiye genelindeki veteriner hekimler, kendilerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için 1 günlük iş bıraktı.

Kamuoyuna geçtiğimiz günlerde yansıdığı gibi en son Çankaya ilçesinde bir veteriner kliniğinde,  enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölmesi sonrası veteriner hekim Ceren Eroğlu, 4 kişi tarafından dövüldü.Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 veteriner hekim odası, son yaşanan olaylar sonrasında  şiddet olaylarına dikkat çekmek için 1 günlüğüne işi bırakma eylemi başlattılar..

Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..

”Sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere de hakları iade edilmelidir.”

SESİMİZİ DUYUN ARTIK..!

Belirlenen 21 Ağustostaki eylem günü Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Bilgen, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın ve çok sayıda veteriner hekim de katıldı.

Toplanan veteriner hekimler grubu yasal haklarına ve yaşadıkları şiddet olaylarına dikkat çekerek , “Sağlıkta şiddete hayır”, “Sağlıklı toplum için veteriner hekimleri koruyun” yazılı dövizler taşıyarak, taleplerini kamuoyu nezdinde açıkladılar.

Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..

”VETERİNER HEKİMLER, ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINMALI”

Grup adına açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, şiddet olaylarının kendilerini yıldırdığını söyledi.

Arslan, “Meslektaşlarımız büyük umutlar ile başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar.

Veteriner hekimler, 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetler ile kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmalıdır.” açıklamalarında bulundu.

TÜM YURTTA 56 ODANIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI..

Kamuoyuna yapılan ortak açıklamalarda ”Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası’nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız.

Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar.

VETERİNER HEKİMLİK stratejik bir konumdadır.

Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır.

Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. “

Veteriner hekimler, Sağlık Hizmetleri Sınıfındadır..

Artık bıçağın kemiğe dayandığı belirtilen açıklamada, “Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar.

Veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalı..

Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.” denildiği görüldü..

Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!

Kamuoyuna yapılan genel YAZILI açıklamalarda ÖZETLE şu mesaj paylaşıldı:

Veteriner Hekimlere Şiddet,
Topluma ve Toplum Sağlığına Karşı Şiddettir.
Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..
Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar.
Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır.
Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar.
Bu şiddet;
Bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime,
Bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime,
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,
Bazen, mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulanmasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime,
Bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime,
Bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine,
Bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza,
Bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler (gerçek hayvanseverleri tenzih ediyoruz) ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor.
Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.
Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.
Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz;
Unutmayınız; Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır.
Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir.
Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, Kuduz, Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir.
Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz;
Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır.
Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır.
Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
TVHB Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası

 

Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi.. Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi.. Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi.. Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..Veteriner Hekimler ''YETER..!'' dedi..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz