Veteriner hekimler hak ettiklerini istiyor..

0
7801

MESLEK

TVHB Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan:

Veteriner hekimler hak ettiklerini istiyor..


Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan sağlık sınıfı ve mühendisler için Meclis’e gelecek olan düzenlemelere veteriner hekimlerin de dahil edilmesini istedi.
Veteriner hekimler hak ettiklerini istiyor..Sağlık Bakanı’nın, sağlık çalışanlarının emeklilik ek göstergesinin 6400’e çıkarılmasına yönelik açıklamasının ardından teknik sınıf olan mühendisler için Meclis’e maaş iyileştirmesi teklifi verildi. Ancak veteriner hekimler görmezden gelindi. Veteriner hekimler, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mühendislere yapılan iyileştirmede “teknik sınıf” olmadıkları gerekçe gösterilerek kapsam dışı bırakıldılar.
Oysa 657 sayılı kanun ile diğer ilgili mevzuata göre veteriner hekimler, sağlık sınıfında. Veteriner hekimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden fiili hizmet zammı gibi geçmişten gelen kayıplarını talep etiklerinde de “Bakanlıkta diğer meslek gruplarının da bulunduğu ayrıcalık yapamayız” yanıtı verildi.


Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Diğer mesleklere yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimleri hep göz ardı edildi, haksızlığa uğradılar. Adeta üvey evlat muamelesi gördük” dedi.
Başkan Prof. Dr. Murat Arslan, sağlık sınıfı ve mühendisler için Meclis’e gelecek olan düzenlemelere veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için gerekli çalışmaların derhal yapılmasını istedi ve ekledi:

“Bu gerçekleşmediği takdirde sayısı 40 bini aşan veteriner hekimler olarak, hizmet verdiğimiz milyonlarca yetiştirici ve iletişimde olduğumuz hayvan severler ile birlikte, yapılan haksızlığı sürekli gündemde tutmaya, talep etmeye devam edeceğiz.”
Veteriner hekimler hak ettiklerini istiyor..
1984’TE Veteriner hekimlik hizmetlerinin İPİ ÇEKİLDİ
Veteriner hekimlik hizmetlerinin 1984’te başlayan liberalleşme sürecinde etkisizleştirildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

“Bu ülkenin kalkınmasını, hayvancılığının gelişmesini, aşı üreterek güvende olmasını istemeyenler, tamamıyla dışa bağımlı olmasını isteyenler, 1984’te Bakanlık bünyesindeki en donanımlı yapılardan biri olan veteriner hekimlik teşkilatının ipini çekmişlerdir. Bakanlık’ta tamamen etkisizleştirilen veteriner hekimlik hizmetleri nedeniyle hayvancılık, koruyucu hekimlik, zoonozlarla mücadele alanları, her geçen gün geriye gitmiştir. Bu tarihten itibaren hayvancılığımıza ilişkin hemen hemen tüm göstergeler maalesef olumsuzdur.”

Yapılan hatanın bedelini veteriner hekimlerin de ödediğini ifade eden Arslan, yetkililer veteriner hekimleri yok sayma alışkanlığını bir an önce terk etmezse, gündemdeki sahipsiz hayvanlar konusunda bile motivasyonu yüksek veteriner hekim bulunamayacağını belirtti.

Veteriner Hekimlik en kadim mesleklerden..
Veteriner Hekimlik Mesleğinin bu coğrafyadaki en kadim mesleklerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Arslan, bu yıl 181. Eğitim Öğretim Yıldönümünü kutlayacaklarını belirtti. Arslan, “Mesleğimiz başta salgın hastalıklar olmak üzere gelecekte gezegenin en önemli sorunları olarak gösterilen, iklim değişikliği, gıda yetersizliği, antimikrobyal direnç, biyoterörizim gibi sorunların çözümünde en stratejik meslek olarak görülmektedir” dedi.

Koruyucu hekimlikle birçok hastalık açısından ülkemizi korudular..
Veteriner hekimler yaptıkları serumlarla Kurtuluş Savaşı’nda cephede at ve sığırların sağlıklı tutulmasını sağlayarak savaşın kazanılmasında önemli rol oynadılar. Yüz yıllık süreçte ise ürettikleri aşılar ve yaptıkları koruyucu hekimlikle birçok hastalık açısından ülkemizi korudular, gerek toplum sağlığı, hayvan sağlığı gerekse ekonomik açıdan ülkemize büyük yararlar sağdılar, ülkemizin bu alanlarda kendi kendine yetmesinde en kilit meslek grubu oldular.

Ülkemizin geleceği ve sağlıklı nesiller için STRATEJİK ÖNEMDE
Ancak özellikle 1984’ten sonra yapılan değişikliklerle veteriner hekimlerin, önce Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatında, daha sonra il ve ilçelerde etkisiz hale getirildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu: “Veteriner hekimlik gerek mevzuat gerekse çalışma şartları açısından stratejik öneminin gerektirdiği şartlardan çok uzaktadır. Bakanlık yapısı, mevzuat, çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin, zaman geçirilmeden yapılması gerekiyor. Bu durum her şeyden önce dünyanın açlığı konuştuğu bir süreçte ülkemizin geleceği ve sağlıklı nesiller için gereklidir.”

TALEPLER
1. Veteriner hekimlerin kesilen fiili hizmet zammı tekrar verilmeli. Veteriner hekimler, zoonozların yarattığı riskler düşünülerek, 1948’den 2006 yılına kadar her yıl için iki ay fiili hizmet zammı alıyorlardı. Ancak ilgili kanun, Anayasa Mahkemesince “diğer sağlık mesleklerinin almaması ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edildi. Zaman içerisinde diğer sağlık meslekleri ile birçok mesleğe bu hak verilirken veteriner hekimler mağdur edildi. 2. Veteriner hekimler sağlık sınıfındadır. Veteriner hekimler 1593, 657, 992, 5996, 6343, 5216 ve 5393 sayılı kanunlar ve uluslararası düzenlemelere göre sağlık sınıfındadır ve sağlık meslek mensubudur. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yürürlüğe konulan, görev tanımlarına ilişkin yönetmelikte, veteriner hekimler, sağlık meslek mensubu sayılmadı. Veteriner hekimler bu nedenle hem Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında kaldı hem de özlük hakkı mağduriyetlerine uğradılar. 3. Emekli veteriner hekimler de tabip ve diş tabiplerine verilen ek ödemeden yararlandırılmalı, çalışanların özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve arazi tazminatı yeniden düzenlenmeli. 2018 yılına kadar tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler aynı maaşı alıyordu. Ancak 2018 yılında emekli sandığı kanununda yapılan bir değişiklikle tabiplere ve diş tabiplerine ek ödeme yapıldı. Veteriner hekimler bundan yararlandırılmadı. Ayrıca çalışan veteriner hekimlerin özel hizmet tazminatı, ek ödemeleri ve arazi tazminatı yetersiz kaldı. Aynı Bakanlıkta çalışan mühendis ve diğer meslekler de az ücret alıyorlar. 4. Belediyelerden ruhsat alma şartı kaldırılsın. Doktorlar, diş hekimleri, eczaneler, mali müşavirler vb. meslek mensupları belediyelerden ruhsat almazken veteriner hekimler ruhsat almak zorunda kalıyor. (HABER:Aydınlık/Z. Ruhsar Şenoğlu)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz