Daha az metan salgılayan ineklerin bağırsakları farklı çalışıyor!

0
4561

BİLİMSEL

Daha az metan salgılayan 

İneklerin bağırsakları farklı çalışıyor..!

Bilim insanları hayvanların ne kadar metan gazı ürettiklerine hareketle, hayvancılığın neden olduğu metan gazı sorununa çözüm bulmayı hedefliyor…

Daha az metan salgılayan ineklerin bağırsakları farklı çalışıyor!
Bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmaların bileşimi (mikrobiyom) arasındaki farklılıklar, hayvanların ne kadar metan gazı ürettiğini etkiliyor. Bilim insanları buradan hareketle, hayvancılığın neden olduğu metan gazı sorununa çözüm bulmayı hedefliyor…
Daha az metan salgılayan ineklerin bağırsakları farklı çalışıyor!
Küresel ısınma ve iklim değişimi bağlamında İNCELENDİ..

Et ve süt üretiminde endüstrisinde, hayvanların bağırsaklarında oluşan metan gazı, istenmeyen bir yan ürün. Doğal bir sindirim süreci sonunda hayvanlar tarafından atmosfere salınan bu gaz, küresel ısınma ve iklim değişimi bağlamında büyük bir sorun teşkil ediyor.

Süt bileşimi ve yem tüketimi açısından performans..
Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden bir grup akademisyen, bağırsaklarındaki metan üretimi doğal olarak düşük olan (düşük emisyonlu) ineklerin süt üretimi, süt bileşimi ve yem tüketimi açısından performansını; yüksek düzeyde metan gazı yayan ineklerle (yüksek emisyonlu) karşılaştırmak için beş haftalık bir deney gerçekleştirdi.
10 adet olmak üzere deneye süt veren Holsten inekler seçildi
Araştırmacılar, Penn State’te barındırılan 130 ineklik bir sürüden, 5 adet düşük ve 5 yüksek emisyonlu olmak üzere toplam 10 adet olmak üzere süt veren Holsten ineğini seçti. Çalışma süresince, iki inek grubu arasında süt üretimi ve süt bileşimi (süt yağı, laktoz ve gerçek protein dahil) açısından belirgin bir fark görülmedi, ancak düşük emisyona neden olan hayvanlar sağlanan yemin daha azını sindirdi.

Daha az metan salgılayan ineklerin bağırsakları farklı çalışıyor!

Araştırmacılar, iki grup hayvandaki mikrobiyom kompozisyonunu incelemek amacıyla DNA ve cDNA örneklerini çıkarmak için geviş getiren hayvanlardan örnek aldı. Süt ineklerinde ruminal mikrobiyotada en baskın grup bakteriler olarak belirlendi, bunu metanojenler, ökaryalar ve virüsler izledi. Akademisyenler hem mikrobiyal popülasyonlarda hem de fermantasyon yollarında farklılıklar buldu.

Tespit edilen enzim seviyeleri yüksek çıktı..

Metan gazı emisyonu farklı olan hayvanların bağırsaklarındaki farklılıklar
Örneğin, düşük emisyonlu ineklerde metan üretiminden sorumlu mikroplar olan ‘metanojenlerin’ daha düşük seviyelerde olduğu belirlendi. Yaban tavşanı gibi metan üretimi düşük olan hayvanların işkembesine hakim olan Succinivibrionaceae bakterisinde, tespit edilen enzim seviyeleri daha yüksekti.

Araştırmacılar Succinivibrionaceae’nin varlığının hidrojeni metanojenlerden uzaklaştırarak rumende enerji verimliliği yüksek, doğal bir süreç oluşturduğu sonucuna vardı. Düşük emitörlerda ayrıca metan oluşumunu kolaylaştıran bir enzim olan metil-CoM redüktazın daha düşük seviyelerde olduğu görüldü.
Daha az metan salgılayan ineklerin bağırsakları farklı çalışıyor!

Elde ettikleri sonuçları yorumlayan araştırmacılar,

Elde edilen sonuçların gelecekteki hayvan ıslahı uygulamalarında kullanılabileceği,
Düşük metan yayan ineklerin genetik özelliklerinin seçilmesinin çiftçilerin düşük emisyonlu inekler yetiştirmesine yardımcı olabileceği
Bunun süt üretimini ve bileşimini etkilemeden, yem katkı maddelerine ve metan bastırıcılara başvurmadan çiftçilikten kaynaklanan emisyonları azaltabileceği
sonucuna vardı.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar Journal of Dairy Science dergisinde yayınlandı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz