DÜVE/MANDA ALIMLARINA HİBE DESTEĞİ

0
67

DÜVE/MANDA ALIMLARINA HİBE DESTEĞİ

Yetiştiricilerimiz, 14/09/2023 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıtlı olan işletmelerindeki hayvan varlığının en az 8 aylık ve üzeri dişi sığır/manda olmak üzere işletme kapasitelerini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde yararlandırılacaktır.
Desteklemeye müracaatlar, 11 Aralık 2023 – 07 Ocak 2024 tarihleri arasında işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
1) Başvuru dilekçesi,
2) Başvuru formu,
3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılacaktır;
1)Yetiştiricinin, işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması
gerekmektedir.DÜVE/MANDA ALIMLARINA HİBE DESTEĞİ
2)Bir işletme; kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
3)Desteklemeye esas 2023 yılı damızlık gebe düve fiyatı 100.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 50.000 TL/baş, damızlık gebe manda fiyatı 70.000 TL/baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi  manda fiyatı 35.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.
4)Destek miktarı, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın;
a)Düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilen düvelerde %30’undan,
b)Yurt içinde doğmuş olması şartıyla hastalıktan ari işletmeler ile düve merkezlerinden temin edilen düvelerde %50’sinden,
c)Yurt içinde doğmuş olması şartıyla Bakanlığa bağlı laboratuvarlarda SNP (Single Nucleotide Polimorphism) genotiplemesi yapılarak Genomik Damızlık Değeri hesaplanması sonucunda damızlık değerleri haiz düvelerin, hastalıktan ari işletmelerden, düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi durumunda ise %50’den, fazla olamaz.
5)Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir.
6)Düveler/mandalar, 1/7/2024 tarihinden önce TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır. Temin edilecek hayvanlar gerçek kişilerde anne, baba, kardeş, çocuk ve eş arasında alım satıma konu olamaz.
7)Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz.
8)Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla
işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.
9)Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamındaki (TARSİM) hayvanlar hariç olmak üzere, ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur.
Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler;
1)Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue
2)Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard
3)Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein
4)Manda
Ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat edebilirler.
İlgililere ilanen duyurulur.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz