HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI 2022-2023

0
8922

HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI 2022-20232022-2023 DÖNEMİNE AİT HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYIMLANDI..

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine dair 2022-2023 dönemine uygulama esasları Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.

I – EKONOMİK YATIRIMLAR

Temmuz 2020’de yayımlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan %50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak;

 • 2020/24-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.
 • 29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/29 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
 • 30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce Uygulama Esasları yayımlanmıştır.BAŞVURU TARİHİBaşvurular 09 Aralık 2022-10 Şubat 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Yeni Dönem Değişiklikleri:
 1. Değerlendirmelerin genel puanlama kısmı merkezde yapılacak olup, nihai asil ve yedek listeleri bakanlıkça belirlenecektir,
 2. Eksik belge tamamlama uygulaması kaldırılmıştır,
 3. Sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecektir,
 4. Hibeye Esas Proje üst limitleri artırılmıştır,

Yeni Yatırım                          : 7.000.000.- TL

Tamamlama Yatırımı             : 5.000.000.-TL

Teknoloji Yenileme Yatırımı : 4.000.000.-TL

 1. Soğuk Hava Deposu tesislerine teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları dâhil edilmiş olup soğuk muhafaza ekipmanları kapsama alınmıştır,
 2. Su Ürünleri tesislerinde inşaat zorunluluğu kaldırıldı,
 3. Kapasite Artırımı Yatırımlarında inşaat zorunluluğu kaldırılmıştır,
 4. Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde İl Müdürlüğü yetkisinde projede değişiklik yapılabilecektir,
 5. Daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin 1 (Bir) yılını tamamlamış olanlar; kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

II – KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Temmuz 2020’de yayımlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan %50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak;

 • 2020/25-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir.
 • 29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de ise ana tebliğde değişiklik yapan 2022/30 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
 • 30 Kasım 2002 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce Uygulama Esasları yayımlanmıştır.BAŞVURU TARİHİBaşvurular 09 Aralık 2022–20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.Önemli Değişiklikler:
 1. İl Değerlendirme Komisyonunun yapısı değiştirilerek kurum müdür/müdür yardımcıları dâhil edildi,
 2. Sözleşme imzalamayan yatırımcı yerine varsa yedek listeden yatırımcı davet edilecek,
 3. Başvurular A ve B İş Planı şeklinde ayrılmış olup,
  1. A İş Planı kapsamında 1 adet makine/ekipman alımı için başvuru yapılacak olup makine-ekipman desteklemesi şeklinde uygulanacaktır.
  2. B İş Planı kapsamında işleme/paketleme/hayvancılık vb. konularında birden fazla makine-ekipmanın alınabileceği başvurular yapılabilecektir.
 4. A İş Planı: 1 sayfalık form ile internet üzerinden yapılacak ve 5.000-500.000.-TL limitli makine-ekipman alımlarına yönelik başvurular için kullanılacaktır. (Hangi Makine ekipmanların kabul edileceği ve Bakanlıkça hibeye esas olarak kabul edilecek olan birim fiyatlar Uygulama Rehberi eklerinde yayımlanacaktır),
 5. B  İş Planı: Ekonomik yatırımlar formatında yapılacak başvurular inşaat işleri ve makine ekipman alımlarını kapsayacak olup 50.000-1.000.000 TL arası bütçeli olabilecektir.
 6. Yatırım yeri mutlaka kırsal mahalle ve 2012 yılı itibariyle nüfusu 20.000’den az olan yerleşim birimlerinde olmak zorundadır.
 7. Yatırım yeri yukarıda belirtilen mahallerde olmakla beraber aynı yerde ikamet etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Uygulama esaslarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/452/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2022-2023-Basvuru-Donemi-Uygulama-Esaslari-Yayinlanmistir

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz